video

Opgewoeld slib kan geen kant op met bodemloos caisson

infra

Opgewoeld slib kan geen kant op met bodemloos caisson

Met een afgesloten werkruimte in de vorm van een bodemloos caisson kun je baggeren zonder last te hebben van opgewoeld slib dat elders weer neerdwarrelt.

Voor het uitbaggeren van watergangen zijn meerdere technieken beschikbaar. Je kunt het slib bijvoorbeeld verwijderen met een baggerkraan, of met een zuiginstallatie. Een probleem bij baggeren in een watergang is dat je het daarbij losgekomen slib niet allemaal kunt opscheppen of wegzuigen. Het ‘ontsnapte’ slib vertroebelt het water, kan verontreinigingen afgeven en zal zich later weer neerzetten, bijvoorbeeld langs de oevers. Deze slibverplaatsing is niet alleen nadelig voor het bodemleven, maar vermindert ook de effectiviteit van het baggeren. Zo kan het opgewoelde slib ook weer neerkomen op het zojuist op de afgesproken diepte gebrachte deel van de onderwaterbodem. Lastig, want dat zou kunnen betekenen dat er opnieuw moet worden gebaggerd. Om dat laatste te voorkomen, is het gebruikelijk om dieper te baggeren dan is afgesproken. Maar dat heeft dan wel weer ecologische gevolgen en bovendien voor de aannemer ook commerciële nadelen. Zo moet al dat opgebaggerde slib ook worden vervoerd, verwerkt en gestort.

“De kern van de problematiek is, dat je met de bekende installaties niet nauwkeurig genoeg kunt werken”, aldus Kees Boot van Boot Grond-, Weg- en Waterbouw in de tekst van octrooi NL2011268. Zijn oplossing bestaat uit een afzinkbaar, bodemloos caisson met twee holle wanden en een of twee afsluitende schotten. In het eerste geval blijft het caisson aan de voor- of achterzijde open, in het tweede geval ontstaat een soort doos zonder bodem en deksel. In de omsloten ruimte van het afgezonken caisson ontstaat zo een werkgebied voor de baggerkraan, die zelf staat opgesteld op een ponton ernaast of erachter. Met een losse, drijvende bak voor de bagger. Het opgewoelde bodemmateriaal kan geen kant op, te meer daar het ponton het caisson hydraulisch over de bodem naar een nieuwe positie drukt. Een gps-systeem maakt het mogelijk om de installatie heel precies te positioneren.

Onder de intrigerende naam ‘Stofvrij Baggeren’ staat op YouTube een animatiefilmpje dat het principe van de vinding duidelijk maakt. Wat niet opvalt, zijn twee voorzieningen die uitgebreid aan bod komen in de octrooitekst. Zo bedacht de uitvinder een scharnierbare, hydraulisch instelbare plaat in de werkruimte van het caisson. Deze schraapt bij het voortbewegen van de combinatie alvast slib van de onderwaterbodem, zo mogelijk al tot op de gewenste diepte. Aan de achterzijde van het caisson zit een tweede voorziening: een stationaire plaat die tijdens het voortbewegen de onderwaterbodem egaliseert.

Video: Stofvrij Baggeren

Bron: Boot Grond- Weg- & Waterbouw B.V.

Veel verder dan het filmpje is Boot nog niet: “We hebben het op internet gezet om er toch alvast mee naar buiten te komen. Maar wanneer we er mee op de markt komen, daar kan ik weinig over zeggen. Dat hangt er vanaf wanneer we zover zijn dat we een prototype kunnen bouwen. En wanneer we een proefproject kunnen vinden waar we mee van start kunnen gaan.”

Octrooinummer: NL2011268

Houder: Boot G.W.W., Etten-Leur

Uitvinder: C. Boot

Video

Reageer op dit artikel