nieuws

Regels veelvuldig overtreden bij bodemwerkzaamheden: inspectie gaat er meer op toezien

infra 1090

Regels veelvuldig overtreden bij bodemwerkzaamheden: inspectie gaat er meer op toezien

Bij bodemwerkzaamheden worden veelvuldig regels overtreden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil hier meer op gaan toezien en stuurde daarom een nieuw rapport met harde conclusies naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij de twintig meest ‘ongewenste gebeurtenissen’ die kunnen voorkomen bij dit soort werkzaamheden, worden in ten minste een derde van de gevallen bewust de regels niet opgevolgd, blijkt uit een schatting van groot aantal experts van overheid en bedrijfsleven. Zij maakten een inschatting van de impact van honderden bodemwerkzaamheden voor onder meer milieu, gezondheid en economie.

Onverantwoord gedrag boorploegen

Een van de grootste aandachtspunten is de milieuschade die kan optreden bij grondboringen voor de aanleg voor ondergrondse bodemenergiesystemen. Volgens het ILT is daarbij veelvuldig sprake van onverantwoord gedrag bij sommige boorploegen.

Dumpen verontreinigde grond

Een ander belangrijk aandachtspunt is het mengen van verontreinigde grond met schone grond, om vervuiling onzichtbaar te maken. Ook het  illegaal storten van verontreinigde grond is een punt waar ILT meer op wil toezien.

Schade: 1,7 miljard

Dit soort overtredingen kunnen zorgen voor veel schade veroorzaken aan mens en milieu. Volgens de risico-analyse die de ILT deed is met aantasting van bodem, grond- en oppervlaktewater een schade van jaarlijks 1,7 miljard euro gemoeid.

Bovenaan staat ‘onjuiste verwerking van afvalstoffen’ (schade van 2,5 miljard euro) en een derde prioriteit is ‘onveiligheid en verstoring van het marktevenwicht in goederenvervoer over de weg’ (773 miljoen euro schade).

Effectiever toezicht

Aan de hand van de risicolijst met de twintig ongewenste gebeurtenissen (die het RIVM opstelde), wil ILT effectiever toezicht gaan houden. Dit wil de inspectie doen in samenwerking met  omgevingsdiensten, provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, de politie, certificerende instellingen en het Openbaar Ministerie. Het rapport is gisteren door staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de Kamer aangeboden.

Reageer op dit artikel