nieuws

Inspectie: ‘Bouwstof bodemas groot risico door perverse prikkels in keten’

infra 1234

Inspectie: ‘Bouwstof bodemas groot risico door perverse prikkels in keten’

De Inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt voor grote risico’s bij het gebruik van bodemassen als bouwstof onder wegen en in geluidswallen. Door perverse prikkels in de keten zouden er gevaren zijn voor mens en milieu.

De ILT analyseerde de risico’s van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens de productie, kwaliteitsverbetering, opslag, toepassing en monitoring van bodemassen. Omgevingsdiensten waarschuwen al langer voor problemen.

De inspectiedienst waarschuwt voor ‘’perverse prikkels’’ in de keten. Zo levert het geld op om bodemas af te nemen, terwijl het geld kost om er vanaf te komen.

“Hierdoor bestaat er het risico dat bedrijven grote hoeveelheden bodemas aantrekken en daar vervolgens op een goedkope manier van af proberen te komen. Als dat niet lukt – en faillissement volgt – zit de belastingbetaler met de schade. Ook ontstaan er grootschalige toepassingen met bodemas (Groene Schip, Dak van Drenthe) waar vraagtekens bij de nut en noodzaak gezet kunnen worden”, schrijft de ILT in persbericht.

Verbod

Het gebruik van een slechte kwaliteit bodemas is vanaf 2020 niet meer toegestaan. Maar bodemas is in grote hoeveelheden in het land toegepast.

“Zorg daarbij is dat bedrijven de registratie- en monitoringsverplichtingen onvoldoende naleven en bodemas ongecontroleerd in de grond of bouwstofketen wordt gebracht met schade voor mens en milieu. Het grootste risico bestaat voor het vervuilen van grond- en oppervlaktewater. Bij verwijdering kunnen ook onopgemerkt schadelijke stoffen vrijkomen uit (producten met) bodemas met risico’s voor werknemers.”

Twee miljoen ton

Bodemas wordt onder meer gebruikt als fundering van wegen, ophoging geluids- en zichtwallen en steun- en afdeklagen bij stortplaatsen. Het is een restproduct van afval. Na verbranding van afval in een afvalenergiecentrale blijft in de oven ongeveer een vijfde over aan (ruwe) bodemas. In totaal produceren de twaalf centrales in Nederland jaarlijks ongeveer twee miljoen ton.

Reageer op dit artikel