nieuws

Speciale hoogleraar voor decentraal waterbeheer

infra 500

Speciale hoogleraar voor decentraal waterbeheer

De Universiteit Utrecht krijgt een hoogleraar Publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer. Vanuit een praktische insteek moet Herman Havekes onderzoek doen en onderwijs geven over de institutionele aspecten van het waterbeheer.

De leerstoel van Havekes wordt betaald door het Schilthuisfonds,  dat ooit is opgericht door de Unie van Waterschappen. Het fonds ondersteunt  al twee andere hoogleraarsposten aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit.

Deltacommissaris Peter Glas, voorzitter van de stichting,  constateert dat er wereldwijd steeds meer aandacht is voor de bestuurlijk-organisatorische aspecten van duurzaam waterbeheer. De voortrekkersrol die Nederland op dit gebied speelt en de kennis en de ervaring van Havekes op dit terrein maken de aanstelling volgens de deltacommissaris tot een logische stap.

De aanstelling van Havekes  geldt voor vijf jaar; de leerstoel wordt ondergebracht bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Havekes is staats- en bestuursrechtkundige en werkt als strategisch adviseur  bij de Unie van Waterschappen, waar hij ook andere functies vervulde. Eerder werkte hij onder andere bij Rijkswaterstaat.  In 2009 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op het thema functioneel decentraal waterbestuur. Voor zijn onderzoek kreeg hij toen van de minister de Schilthuispenning. Die wordt uitgereikt door dezelfde stichting die hem nu aanstelt tot bijzonder hoogleraar.

De nieuwe leerstoel komt in de plaats van de leerstoel Publiek organisatierecht, in het bijzonder het waterbeheer. Die werd tot oktober vorig jaar ingevuld door  Remco Nehmelman die momenteel griffier is van de Eerste Kamer.

 

 

Reageer op dit artikel