nieuws

Rijkswaterstaat gaat rijrichtingscheiding onderzoeken om dodelijke ongevallen te voorkomen

infra 2100

Rijkswaterstaat gaat een nieuw type rijrichtingscheiding voor smalle tussenbermen op enkelbaanswegen onderzoeken. Dit belooft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een nieuw rapport van de Stichting Wetenschappelijke Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Rijkswaterstaat gaat rijrichtingscheiding onderzoeken om dodelijke ongevallen te voorkomen

SWOV doet elk jaar onderzoek naar het aantal dodelijke ongevallen in het verkeer en doet aanbevelingen om de ongevallen te reduceren. Een van de aanbevelingen in het nieuwste rapport (dat ingaat op ongevallen in 2017) gaat over het voorzien van een fysieke rijrichtingenscheiding op enkelbaanswegen. Frontale aanrijdingen kunnen daardoor worden voorkomen, stelt SWOV.

Cijfers
In 2017 vonden er 63 dodelijke verkeersongevallen plaats op rijkswegen.
De ongevalstypen die het meest voorkwamen, waren:
· aanrijdingen met een obstakel in de berm (25 keer), zoals een boom (6 keer) of greppel (7 keer);
· kop-staartaanrijdingen (21 keer), waarvan bijna de helft in de staart van een file (9 keer);
· frontale aanrijdingen (8 keer), waarvan vijf op wegen zonder fysieke rijbaanscheiding (enkelbaanswegen) en twee spookrijders.

Altijd tegengehouden

Het is niet de eerste keer dat SWOV deze aanbeveling doet, maar eerdere rijrichtingscheidingen (zoals de Cable Barrier), zijn altijd tegengehouden in Nederland. Dit jaar adviseren de onderzoekers daarom een nieuw type middengeleiding aan, op basis van een recent uitgevoerd onderzoek van studenten van de TU Delft.

In opdracht van SWOV vergeleken zij diverse afschermingsconstructies en daaruit komt voort dat de Box Beam, een gesloten rechthoekige stalen koker, het meeste potentieel heeft als rijrichtingscheiding, vooral vanwege de lage installatie- en onderhoudskosten, kleine inbouwbreedte en de veiligheid voor zowel motorrijders en automobilisten. Volgens SWOV is dit type geschikt voor wegen met een beperkte verhardingsbreedte. Ook een ander type, de W-Beam (raditionele geleiderail met W-profiel, maar dan zonder uithouders en daardoor smaller), wordt ook gezien als een acceptabele optie.

In 2020 meer duidelijkheid

Rijkswaterstaat gaat dit nieuwe type onderzoeken, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. In de eerste helft van 2020 zal er meer duidelijkheid komen over een vervolg.

Verder gaat Rijkswaterstaat nog een aantal infrastructurele maatregelen nemen om het aantal dodelijke ongevallen te reduceren. Zo zijn er tijdens verkeersveiligheidsinspecties in 2017 en 2018 door de verkeersauditors 100 tekortkomingen vastgesteld aan de beginpunten van geleiderailconstructies. Rijkswaterstaat gaat deze aanpakken. Ook is het de bedoeling dat filegevoelige locaties die nog niet voorzien zijn van verkeerssignalering, zoals filestaartbeveiliging, onder handen worden genomen.

Reageer op dit artikel