nieuws

Experimentele mospanelen zuiveren de lucht bij de Rijnlandroute

infra 1279

Experimentele mospanelen zuiveren de lucht bij de Rijnlandroute

Een tijdelijke bouwweg voor de Rijnlandroute is door Besix uitgerust met luchtzuiverende mospanelen. Ventilatoren zuigen de uitlaatgassen actief door het mosfilter dat het fijnstof afvangt.

De actieve mospanelen zijn de uitkomst van een intern innovatieprogramma van de Belgische aannemer, die verder niet deelneemt aan combinatie Comol5 die de nieuwe snelwegroute bij Leiden realiseert. Uit hetzelfde interne innovatieprogramma kwam eerder al een nieuw type betonprinter naar voren, waarmee ook praktijkproeven plaatsvinden.

Ventilatoren aangestuurd door IoT sensoren

In totaal plaatste Besix langs de bouwweg bij de N434 een kleine 45 m2 aan mospanelen. Behalve een zorgvuldige selectie aan  mossen bevatten de panelen een membraan dat de natuurlijke zuiverende werking van de plantjes versterkt. De ventilatoren die de luchtstroom aanjagen worden aangestuurd door IoT-sensoren.  Die zorgen ervoor dat de ventilatoren alleen draaien wanneer er verkeer rijdt en de luchtkwaliteit daar om vraagt. Op die manier worden de onderhouds- en beheerskosten van het systeem beperkt.

Minimaal 20% fijnstof afvangen

Lennert Rasking van de afdeling Engineering van Besix afdeling is geestelijk vader van de Besix Clean Air. Hij voorziet toepassing van de panelen in tunnels, parkeergarages en andere gebieden waar de luchtkwaliteit te wensen overlaat. De computersimulaties en modellen waren volgens de ontwerper positief. Hij rekent erop dat de eerste versie van de panelen de fijnstofconcentratie met minimaal 20% terugdringt, maar heeft al ideeën om de effectiviteit verder op te voeren.

Reageer op dit artikel