nieuws

Oude stadssilo’s ideaal om duurzame energie in op te slaan

infra 2660

Oude stadssilo’s ideaal om duurzame energie in op te slaan

Oude graan- en zandsilo’s aan de rand van steden zijn volgens KAW architecten goed inzetbaar om dacht en nachtcycli van duurzame energiebronnen mee te overbruggen. Water dat met duurzame stroom wordt opgepompt in de silo’s kan, zodra zon of wind het laten aflaten weten weer naar beneden stromen en turbines aandrijven die elektriciteit opwekken.

Het onderzoekende architectenbureau heeft het idee dat het vorig jaar indiende voor een ontwerpprijsvraag voor het dak van de Rotterdamse Maassilo verbreed. Het is nu onder andere uitgewerkt voor een oude zandsilo van een glasfabriek in Schiedam. Maar het kan volgens KAW-directeur Reimar von Meding in feite op elke silo aan de rand van steden worden toegepast. “Op die manier behoud je karakteristieke bouwwerken die bepalend zijn voor het stadsbeeld en heel robuust zijn gebouwd. En je geeft ze ook nog eens een functie die direct in het verlengde ligt van waar ze ooit voor zijn gebouwd: opslag. Zonder dat je daarvoor een beroep hoeft te doen op schaarse grondstoffen zoals voor de fabricage van batterijen. En het energieverlies van deze variant op een valmeercentrale of pumpspeicher is met 10% beperkt. Het is bovendien constant en verslechterd niet zoals bij batterijen waarvan het rendement met elke laad-ontlaad cyclus terugloopt.”

Het levert ook nog eens intrigerende woningbouw op

Op en rondom de silo’s kun je volgens Von Meding ook nog eens intrigerende woningbouw realiseren. De constructie van de oude glassilo in Schiedam is bijvoorbeeld zo sterk dat er woningen opgehangen kunnen worden aan de silo. Dat is volgens Von Meding realistischer dan ze ìn de silo onder te brengen, want dan zijn er grote openingen in de silowand nodig om voldoende daglicht binnen te krijgen. “En dan ga je morrelen aan de constructie en maak je het jezelf onnodig lastig.” Door de combinatie met aantrekkelijke woningbouw is de economische haalbaarheid van het oorspronkelijke plan volgens Von Meding sowieso al een stuk groter.

Dit is daardoor volgens de architect echt meer dan een prikkelend idee,  wat voor het oorspronkelijke plan bij de Rotterdamse Maassilo misschien nog was. “Nederland staat vol met industriële silo’s. Dat maakt dit plan breed inzetbaar. Het hoeft niet beperkt te blijven tot een handvol locaties.”

De opslag kan gecombineerd worden met intrigerende woningbouw

In Schiedam is volgens de eerste inventarisatie waarschijnlijk niet alleen de silo zelf bruikbaar. Maar ook de constructie van de oude zandtransportband. De silo staat namelijk een stukje van het water af en de leiding waardoor het water wordt uitgewisseld met de Schie kan daarin worden ondergebracht.  Het moet allemaal nog wel veel gedetailleerder worden onderzocht, maar de eerste indruk is dat het onderhoud van zowel de silo als de constructie van de transportband dusdanig is dat ze de nieuwe functie aankunnen.

Energie voor minstens 200 huishoudens

KAW heeft het onderzoek gedaan op eigen initiatief,  maar wel in goed overleg met de gemeente Schiedam. De gemeente is momenteel in onderhandeling met een koper die het terrein van de oude glasfabriek wil gaan herontwikkelen.  Von Meding hoopt met KAW mee te kunnen denken over de invulling zodra alles rond is.

Voor het plan van de Maassilo, ooit de grootste graansilo van Europa ging KAW uit van tanks op het dak van in totaal 60.000 kuub water. Bij de maximale valhoogte zou per keer dat de bassins leeglopen zo’n 5000 kwh worden opgewekt. Uitgaande van één complete cyclus per dag, zou dat goed zijn voor 1800 mWh op jaarbasis. Dat staat gelijk aan de energievraag van zo’n 200 huishoudens.

De watertransportleiding kan volgens KAW worden ondergebracht in de constructie van de oude zandtransportband

Reageer op dit artikel