nieuws

TenneT wil doorpakken met energietransitie

infra 1128

TenneT wil doorpakken met energietransitie

TenneT heeft dit jaar al ruim een miljard euro geïnvesteerd om de hoogspanningsnetwerken van Nederland en Duitsland voor te bereiden op de energietransitie. Bijna 200 miljoen meer dan vorig jaar.

Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die de Nederlands/Duitse netbeheerder dinsdag publiceert. Het bedrijf zette in de eerste zes maanden van dit jaar ruim 2,1 miljard euro om. Daarbij noteerde TenneT een ebitda van 877 miljoen euro. In het eerste half jaar van 2018 bedroegen die bedragen nog respectievelijk 1,9 miljard en 699 miljoen.

Power-to-gas èn blockchain

Het wordt volgens de netbeheerder steeds lastiger om de 99,99 procent leveringszekerheid die TenneT nu behaalt in de toekomst te blijven garanderen. Het grillige aanbod van duurzame energie, dat een steeds groter deel uitmaakt van de stroom die TenneT transporteert is daar de oorzaak van. Talloze projecten om daar het hoofd aan te bieden worden ondernomen. Eén daarvan is het power to gasproject Element Eins  in Duitsland waarbij met windstroom synthetisch gas en waterstof worden geproduceerd die worden uitgewisseld met procesindustrie. Het project is recent door de Duitse overheid aangewezen als een van de echte laboratoria van de energietransitie.

Het Gopacs-project in Nederland onderzoekt mogelijkheden om congestie op het net te verminderen. Daarnaast werkt TenneT aan een proef met blockchain om meer flexibiliteit in het elektriciteitssysteem in te bouwen en thuisbatterijen en de accu van elektrische auto’s te kunnen benutten.

Trots meldt financieel directeur Otto Jager dat TenneT begin dit jaar een half miljard euro binnen haalde met een onderhandse emissie in de Verenigde Staten. Dat is volgens hem het bewijs dat TenneT in staat is investeerders te interesseren om mee te doen met de aanpassing aan de energietransitie. Dat werd recent nog eens bevestigd met de uitgifte van twee tranches van groene obligaties waarmee de netbeheerder in totaal 1,25 miljard euro ophaalde. Deze leningen worden gebruikt voor investeringen in transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet op land. Ook de aansluiting van de vier Nederlandse offshore projecten in aanbouw zijn, wordt daarmee gefinancierd.

Meer eigen vermogen nodig

Om de sterke positie op de kapitaalmarkt te garanderen is er volgens Jager komende vijf jaar nog zo’n 2 tot 3 miljard euro nodig aan eigen vermogen. Daarover is hij in gesprek met de aandeelhouder: het minister van Financiën.

Reageer op dit artikel