nieuws

Rugklachten oudere grondwerkers kosten bedrijven tientallen miljoenen euro’s

infra 1070

Rugklachten oudere grondwerkers kosten bedrijven tientallen miljoenen euro’s
Tilburg, 10 december 2015 foto: Dolph Cantrijn

Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en verminderde productiviteit van werknemers bij de kabel- en buizenbedrijven en de grondwaterbeheerbedrijven kosten de branche jaarlijks bijna 100 miljoen euro.

Dat blijkt uit een studie van het EIB in opdracht van de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland. Grondwerkers, monteurs en uitvoerders hebben de hoogste uitval, vooral vanwege de zware fysieke belasting, hoge tijdsdruk en complexiteit van de projecten. Daarnaast is met name het bouwplaatspersoneel bij deze bedrijven sterk vergrijsd.

Het ziekteverzuim loopt sterk op met de leeftijd. Bij werknemers jonger dan 40 jaar is dit 3,5 procent, bij 55-plussers 10,5 procent. Daarnaast is de arbeidsongeschiktheid bij 55-plussers zes maal zo hoog als bij de groep onder 55 jaar. De helft van de kosten van uitval valt in de groep ouderen.

Uitvoerbaarheid energietransitie onder druk

Het onderzoek toont volgens het EIB aan dat intensivering van het beleid voor duurzame inzetbaarheid nodig is, om meer werknemers gezond hun pensioen te laten halen en de kosten van uitval terug te dringen. Bij ongewijzigd beleid zal de arbeidscapaciteit in de sector afnemen waarmee ook de uitvoerbaarheid van de energietransitie onder druk komt te staan.

Bouwend Nederland denkt de duurzame inzetbaarheid van personeel in de branche te verbeteren door het verminderen van tijdsdruk voor oudere werknemers en het inzetten van ouderen als coach voor instromers. Ook zouden flexibelere plannen de werknemers op leeftijd kunnen helpen het werk lichter te maken.

Langer en gezond werken belangrijk voor hele bouw

De brancheorganisatie wil het onderzoek verbreden binnen de bouw- en infrasector. “Langer en gezond werken is namelijk niet alleen een issue voor de ondergrondse netwerken maar voor de hele sector. Duurzame Inzetbaarheid is onderdeel van het meerjarenprogramma Blijven Investeren in Onderwijs. Samen zullen we gerichte oplossingen moeten bedenken om voldoende arbeidscapaciteit beschikbaar te hebben.”

Reageer op dit artikel