nieuws

Zuidasdok op losse schroeven: Pas in 2020 meer duidelijk over weggelopen bouwers en omvang project

infra 9268

Zuidasdok op losse schroeven: Pas in 2020 meer duidelijk over weggelopen bouwers en omvang project

Het hele project Zuidasdok staat op losse schroeven. Het blijft voorlopig onduidelijk of de weggelopen bouwers terugkomen, maar minister Cora van Nieuwenhuizen zet inmiddels ook vraagtekens bij de gehele opgave. Pas begin 2020 zijn de uitkomsten bekend van deze twee trajecten

Pas dan is pas duidelijk of de bouwers van Zuidplus terugkomen en of het project Zuidasdok nog is te redden of een totaal nieuwe scoop krijgt. Voorlopig wordt nog ingezet op mediation onder leiding van prof. Marcel Hertogh en herijking.

Gezaghebbende derde

De herijking wordt meteen aangegrepen om het gehele project onder de loep te nemen. Deze klus  komt in handen van een “gezaghebbende derde”, rapporteert de minister aan de Tweede Kamer, die eigenlijk al met reces is. Ondertussen zal de vertraging verder oplopen, waarschuwt de bewindsvrouw.

Project Zuidasdok

  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, ProRail, Amsterdam
  • Opdrachtnemer: Zuidplus (Heijmans, Fluor en Hochtief)
  • Contractvorm: d&c
  • Contractwaarde: 990 miljoen euro
  • Projectinvestering: 1,9 miljard euro
  • Gegund: februari 2017
  • Herijking: begin 2020?
  • Start bouw: ?

Nog voor de bouwvak zou een knoop worden doorgehakt over het lopende contract Zuidasdok met Heijmans, Fluor en Hochtief. De herijking zou deze zomer rond zijn: “Dat is niet haalbaar gebleken”, stelt de minister nuchter vast.

De partijen hadden de druk enorm opgevoerd door alle ontwerpwerkzaamheden neer te leggen en zichzelf een harde deadline op te leggen: de bouwvak begint einde deze week. Dat blijkt toch net te snel voor dergelijke majeure beslissingen en de deadline blijkt op te rekken.

Is het niet allemaal een beetje te veel ambitie?

Uiterlijk het eerste kwartaal van 2020 verwacht de minister nu meer duidelijkheid  te geven.

Conflict Zuidasdok naar kookpunt

Conflict Zuidasdok naar kookpunt

Daarbij wordt inmiddels ingezet op twee sporen: Komen de bouwers nog terug, is de eerste vraag. Zij zien het project niet meer zitten tegen het gegunde bedrag van 990 miljoen euro en hebben vorige zomer al aangedrongen op ‘herijking’. De tweede vraag is of de omvang van opdracht nog wel past bij de toekomst van de Zuidas.

Daarbij wordt nu uitdrukkelijk gekeken naar het nut en noodzaak van de gehele opgave. Is zo’n grootscheepse ingreep met de ondertunneling van de A10 eigenlijk nog wel nodig. “Anderzijds is het nodig een verkenning uit te voeren naar nut en noodzaak van de opgaven, zowel vanuit het perspectief ruimtelijke ordening als vervoer en transport, en naar mogelijke optimalisaties en versoberingen”, schrijft de minister.

Hevige discussie

Sinds de drastische stap van de bouwcombinatie om op te stappen woedt een hevige discussie over het project. Oud-wethouder Duco Stadig pleit voor een soberder variant “halveer het project” en ook emeritus prof. Hennes de Ridder pleitte voor ontbinding van het contract “Ontbindt het contract, voorkom een financiële ramp”.

De bouwers hebben de bezetting gehalveerd en alle werkzaamheden neergelegd , behalve de uitbreiding van station Amsterdam Zuid. Die klus wordt ook komende maanden doorgezet.

Reageer op dit artikel