nieuws

Mogelijk nog meer rijstroken bij flessenhals A4 Leiden

infra 1261

Mogelijk nog meer rijstroken bij flessenhals A4 Leiden

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, onderzoekt de haalbaarheid van een nog bredere A4 ter hoogte van de nog aan te leggen verdiepte ligging bij de aansluiting op de N11 bij Leiden.

Eigenlijk is het de bedoeling om de derde rijstrook over het gehele traject door te trekken, maar de minister gaat nu ook onderzoeken of er nog meer nodig is om dit fileknelpunt aan te pakken. Het gaat met name over het stuk bij van de A4 met de parallelstructuur (Verdiepte ligging) ter hoogte van de N11.

“Ter hoogte van de Parallelstructuur nabij de aansluiting van de N11 blijft echter in beide rijrichtingen een probleem met de doorstroming. Daarnaast is op deze locatie sprake van veiligheidsproblematiek”, onderbouwt de minister.

Op zoek naar de “beste oplossing” heeft de minister besloten om ook een oplossing met meer dan twee rijstroken te betrekken in het onderzoek.

Leiden

“Hierdoor is het ook mogelijk om een variant te onderzoeken waarbij er (over een zeer beperkte afstand) meer dan twee nieuwe rijstroken worden aangelegd in de Verdiepte ligging bij Leiden.”

De mogelijke scopewijzing heeft wel gevolgen voor de procedure. Hoeveel extra tijd daarmee is gemoeid, is onduidelijk.

Naar verwachting is de vereiste Structuurvisie begin volgend jaar klaar. “Na de Verkenning wordt verder gegaan met de volgende fase: de Planuitwerking. De Planuitwerking leidt uiteindelijk tot het Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Daarna wordt toegewerkt naar het Tracébesluit (TB).”

Reageer op dit artikel