nieuws

Gww’ers moeten onschuld baggerspecie aantonen

infra 1694

Gww’ers moeten onschuld baggerspecie aantonen

Het giftige PFAS in grond en bodem vertraagt baggerprojecten. Met een tijdelijk plan van aanpak hoopt staatssecretaris Stientje van Veldhoven voorlopig de meeste stagnatie en kosten te voorkomen. Het komt er op neer dat grond- weg- en waterbouwbedrijven moeten aantonen dat een lading bagger schoon genoeg is.

PFAS is een klein, nauwelijks biologisch afbreekbaar stofje. Sinds een jaar legt het tal van gww-projecten lam. Lokale autoriteiten nemen baggerspecie niet zomaar meer in, uit angst voor verdere verspreiding.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven onderzoekt de daadwerkelijke risico’s voor het milieu en broedt op definitieve maatregelen. Intussen wil ze echter niet dat de hele baggerindustrie gebukt gaat onder onduidelijkheid. Daarom komen er tijdelijke maatregelen.

“Onaanvaardbare risico’s worden hiermee voorkomen”, schrijft ze en tegelijkertijd kan het baggeren doorgaan. Het komt er op neer dat specie en grond met PFAS niet in gebieden terecht mag komen waar het nog niet of nauwelijks aanwezig is.

Dit verhaal loopt onder de foto door

Stientje van Veldhoven

“Ik vind het van belang dat er geen nieuwe gevallen van bodemverontreiniging ontstaan”, licht de bewindsvrouw toe. En iets later. “Verzetters van grond- of baggerspecie moeten aantonen dat grond of baggerspecie aan de normen voldoet.”

Bronnen

Rijkswaterstaat en de provincies zijn op dit moment vergunningen aan het doorlichten, schrijft Van Veldhoven verder. Ze adviseert anderen dat voorbeeld te volgen. Daarnaast gaat ze zelf onderzoeken wat de belangrijkste bronnen van PFAS zijn.

“Dit onderzoek zal naar verwachting eind 2020 afgerond worden.” Verder komt er een meetstrategie, waarmee relatief eenvoudig kan worden nagegaan hoe groot te problemen per gebied of locatie zijn.

“Deze meetstrategie zal een advieslijst van PFAS bevatten waarop standaard gemeten kan worden op basis van verwacht voorkomen.”

De Nederlandse Vereniging van Waterbouwers drong onlangs ook al aan op maatregelen. Of ze blij zijn met het tijdelijke handelingskader is onduidelijk.

Lees hier het tijdelijke handelingskader

 

Reageer op dit artikel