nieuws

Eindelijk bouwkuip voor Ring Groningen: Trillen damwanden niet zonder risico

infra 1847

Eindelijk bouwkuip voor Ring Groningen: Trillen damwanden niet zonder risico
Damwanden trillen voor de ring Groningen. Beeld: Projectorganisatie Ring Groningen/Bouwfotografie

Vrijdagavond 22.00 uur begint alsnog de zomerstremming voor de Ring A7. Een jaar later dan gepland, start combinatie Herepoort met het intrillen van de damwandplanken voor de verdiepte ligging van de verbrede snelweg. Het project is vlotgetrokken en weer volop in uitvoering, maar er zijn nog wel losse eindjes: zo is geen duidelijkheid over de bouwmethode en financiële afhandeling.

Afgelopen weken zijn er elf informatiebijeenkomsten geweest voor de omwonenden van de Ring Groningen. Een trilblok maakt tussen de 1.800 tot 2.300 bewegingen per minuut en dat gaat de nodige overlast en mogelijk ook schade veroorzaken, is de verwachting.

Stekker eruit

Nadat het project bijna een jaar stil lag, is het project begin dit jaar weer opgestart. Vorig jaar nog werd vlak voor de geplande zomerstremming de stekker uit het project getrokken omdat de opdrachtgever geen vertrouwen had in de voorgestelde planning.

Project Ring A7 Groningen

 • Opdrachtgevers: Rijkswaterstaat/Provincie Groningen/Gemeente Groningen
 • Opdrachtnemer: Combinatie Herepoort (Max Bögl, Züblin, Oosterhof Holman Infra, Koninklijke Sjouke Dijkstra, Roelofs Wegenbouw en Jansma Drachten)
 • Contractvorm: D&C
 • Contractwaarde: 388 miljoen euro (incl. btw)
 • Projectsom: 689 miljoen euro (MIRT)
 • Gunning: mei 2016
 • Start uitvoering: zomer 2017
 • Openstelling was: 2021
 • Verwachte openstelling nu: 2024

Het bouwproject met de aanleg van een bredere, verdiepte weg dwars door de drukke stad is zeer complex. De combinatie heeft meer tijd nodig gehad om het definitief ontwerp af te ronden. Ook bleken ineens veel meer vleermuizen dan gedacht die de uitvoering compliceren. Door het meerwerk verschuift de oplevering van 2021 naar 2024. Wie opdraait voor de financiële schade is nog niet opgelost, maar de afhandeling is naar achteren geschoven.

Tien planken per dag

Dit jaar gaat de zomerstremming in elk geval wel door en worden duizenden damwanden geslagen. In de zomervakantie staan elke dag 2 tot 5 heistellingen te stampen, in de periode tot eind dit jaar blijven nog 1 tot 2 heistellingen op het werk. Per heisteling worden gemiddeld 10 planken per dag geslagen.

Het is echter nog onduidelijk of aansluitend een natte of een droge methode wordt gekozen voor de verdiepte ligging. Daarover zijn opdrachtgver en bouwcombinatie nog altijd aan het steggelen. Zeker is echter dat de damwanden nodig zijn om de bouwkuip te maken, dus dat werk gaat door.

Pijnpunten

 1. Onenigheid over technische oplossingen
 2. Volgens opdrachtnemer (ON) ontbreekt bij opdrachtgever (OG) de urgentie ten aanzien van tijd
 3. Afhandeling van een bepaalde termijnstaat
 4. Zomerstremming 2018
 5. We krijgen allemaal minder dan we verwachtten/hoopten

Bron: Plan van aanpak

Tussen het Julianaplein en het Europaplein komen over een lengte van een ruim kilometer damwandplanken van 8 tot 30 meter. Er is gekozen voor trillen van de planken omdat de Groningse bodem bestaat uit een dikke laag leem en klei. Het werk gaat door tot eind augustus op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. Er wordt tot 23 uur en in het weekend doorgewerkt als de planning niet wordt gehaald.

De bouwcombinatie wil koste wat kost de planning halen. Nu is al sprake van drie jaar vertraging op de oorspronkelijke planning, maar de bouwers willen proberen die achterstand deels in te lopen. De verwachting is dat de Ring A7 uiterlijk in 2024 klaar is.

Top-Risico’s met de beheersmaatregelen

 1. Overschrijding SBR-alarmwaarden trillingen: Waarschuwing als grens wordt bereikt. Indien nodig alternatieve methode toepassen.
 2. Vervorming en zettingen (gebouwen en leidingen): Bouwkundige vooropname, monitoring hoogtemeetbouten en hoogtemetingen.
 3. Vervorming en zettingen (tijdelijke) N7: Afsluiten zuidbaan tijdens intrillen, meetspiegeltjes, asfaltherstel.
 4. Vertraging door vondst zwerfkeien: Grondradar, aanpassen damwandlijn, vergruizen.
 5. Ongeval op bouwplaats: Dubbele zekering bij hijsen, boven windkracht 6 geen intrilwerkzaamheden, strenge eisen aan stabiliteit ondergrond.

Bron: Projectorganisatie Ring Groningen

Reageer op dit artikel