nieuws

Stikstofteam moet vertraging wegenbouwplannen, woningen en voetbalstadions voorkomen

infra 657

Stikstofteam moet vertraging wegenbouwplannen, woningen en voetbalstadions voorkomen

Minister Schouten van Landbouw en Natuur heeft een expertteam geïnstalleerd, dat vertraging van bouwplannen, door het falende stikstofbeleid, zoveel mogelijk moet zien te voorkomen. Het lijkt vooralsnog echter aan een pasklaar antwoord te ontbreken.

Stikstof als strop om de nek, schrijft de Limburger. De Leeuwarder Courant kopt: Impact uitspraak stikstof lijkt steeds groter te worden. Van wegen tot woningbouwprojecten en nieuwe voetbalstadions, de uitspraak van de Raad van State van twee weken geleden slaat in heel Nederland in als een bom.

Minister Schouten van Landbouw broedt op maatregelen en inventariseert de forse consequenties, maar heeft ook nog geen pasklaar antwoord.

PAS, het Programma Aanpak Stikstof. Het leek zo’n mooie gebiedsgerichte aanpak. Aan de hand van toekomstige, ingeschatte voordelen redeneren. Twee weken geleden zijn we in Nederland weer een illusie rijker. Zoals PAS nu wordt uitgevoerd, met allerlei aannames. strookt dat niet met de Europese richtlijnen. En dus dreigen honderden bouwprojecten vertraging op te lopen. ‘Allemaal’ door een uitspraak van de Raad van State.

“Forse consequenties”

“Het is een stevige uitspraak die per direct forse consequenties heeft voor individuele ondernemers, maar ook voor ambities van gemeenten, provincies en Rijksoverheid op het terrein van onder meer waterveiligheid, infrastructuur, woningbouw en klimaat”, reageert minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Samen met alle betrokkenen wil ze de precieze gevolgen in beeld brengen, oplossingen vinden en een nieuwe toekomstbestendige stikstofaanpak ontwikkelen.

Duidelijk is nu al dat diverse vergunningen worden vernietigd. Ook lopende vergunningaanvragen kunnen niet langer worden gebaseerd op het PAS. Alleen vergunningen die onherroepelijk zijn, ontspringen de dans. Ongeveer 3300 vrijstellingen voor projecten zijn volgens de minister onterecht verleend. “Daarvoor is alsnog een toestemmingsbesluit nodig.”

De minister heeft dinsdag overleg gevoerd met de minister van Infrastructuur en Waterstaat en drie gedeputeerden. Ze kondigt aan dat er een team van specialisten komt die zal nadenken over oplossingen. Daarnaast inventariseert de minister welke infrastructurele projecten vertraging oplopen en bereidt ze maatregelen voor die het stikstofprobleem bij de bron aanpakken.

Reageer op dit artikel