nieuws

Seinen op groen voor bredere sluizen Kornwerderzand: projectsom 215 miljoen euro

infra 1059

Seinen op groen voor bredere sluizen Kornwerderzand: projectsom 215 miljoen euro

Smallere bruggen en wat extra geld. De verbreding van het sluizencomplex bij Kornwerderzand gaat definitief door. Met het project is ongeveer 215 miljoen euro gemoeid.

Het sluizencomplex bij Kornwerderzand moet breder. Ook de steeds groter wordende schepen moeten erdoor. En dus staken Rijk en regio de koppen bij elkaar.

Er kwam geld. Veel geld. Maar het was niet genoeg.En dus moest er opnieuw vergaderd worden. En iets meer water bij de wijn.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt 15 miljoen euro extra beschikbaar. De regio doet een vergelijkbare extra duit in het zakje, blijkt uit een brief van de minister. Daarbij schat de minister dat er 9 miljoen euro aan BTW kan worden bespaard als regionale bedrijven het werk uitvoeren.

Geen vluchtstroken

Dat was nog niet genoeg voor een definitieve go. En dus wordt het plan soberder uitgevoerd.  Zo krijgen de bruggen, net als in de huidige situatie, geen vluchtstroken. Dit levert een besparing van 7 miljoen euro op.

De regio wordt volgens de afspraken verantwoordelijk voor de aanbesteding en uitvoering van het project. De risico’s van het project liggen ook bij de regio.

De minister belooft de Tweede Kamer dat ‘Kornwerderzand’ de renovatie van de Afsluitdijk niet duurder zal maken of vertragen. De Tweede Kamer vergadert woensdag met de minister over het MIRT (meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport).

Reageer op dit artikel