nieuws

Loswal ‘stort in’ bij eerste werkzaamheden aan Markermeerdijken

infra 1678

Loswal ‘stort in’ bij eerste werkzaamheden aan Markermeerdijken

De werkzaamheden aan de Markermeerdijken zijn nog maar net begonnen, en nu gaat er al wat mis. Een loswal is ingestort, bevestigt woordvoerder Ramona Smak van Alliantie Markermeerdijken na berichtgeving in het Noordhollands Dagblad.

Ze wil echter niet spreken van een instorting, volgens haar is er ‘zand afgegleden’. “Tijdens de aanleg van de loswal is een deel van het zandlichaam zijwaarts afgegleden in het Markermeer en onder water gezakt”, laat ze weten. “Even verderop is grond omhoog gekomen.”

In ontwerp rekening mee gehouden

Het afschuiven van zand is volgens haar een fenomeen dat bekend is bij ophogingen van zand. In het ontwerp had de Alliantie er dan ook al rekening mee gehouden. “Maatregelen die we nemen om dit tegen te gaan zijn het aanbrengen van zinkstukken en geotextielen.”

Hoe het kan dat het dan toch mis is gegaan, daar kan ze nog geen antwoord op geven. Op dit moment loopt er een onderzoek. Hoe lang dat gaat duren, is nog niet bekend.

Werkzaamheden gestopt

In de tussentijd zijn alle werkzaamheden stilgelegd. “De situatie is voor de dijk, omgeving en het personeel altijd veilig geweest. Echter, we nemen geen enkel risico met veiligheid, dus hebben we alle werkzaamheden aan de loswallen gestopt.” Wanneer die weer gaan starten, is ook nog niet bekend.

De Alliantie startte in maart met het afgraven van vaargeulen en het aanbrengen van buitendijkse loswallen. Wat deze tegenslag betekent voor de andere loswallen, is nog onduidelijk. Eigenlijk zouden deze werkzaamheden voor 1 juli af moeten zijn, maar of dat nu gehaald wordt, is ook de vraag.

Niet eerste tegenslag

Het is niet de eerste tegenslag voor het dijkversterkingsproject. Al jaren zijn er discussies en vertragingen rondom het project. Er loopt ook nog steeds een bodemprocedure over de aanpak.

Reageer op dit artikel