nieuws

Hollandse polder voor aanleg van haven in Oman

infra 1946

Hollandse polder voor aanleg van haven in Oman

Nederlandse kennis van waterbouw wordt succesvol geëxporteerd. Grote projecten drijven op Nederlandse kracht en kunde. Een voorbeeld hiervan is Duqm in Oman. Daar is Boskalis verantwoordelijk voor de realisatie van een haven waaronder grootschalige landaanwinning voor een op- en overslagterminal.

Het project is met een waarde van 500 miljoen euro enorm, zelfs voor Boskalis-begrippen. De ambitie en verwachting zijn daarmee hoog. Toch is de aanpak bijna oer-Hollands en traditioneel te noemen. De Omani werden door het Papendrechtse bedrijf overtuigd met het plan om eerst een ringdijk en polder aan te leggen, vervolgens grond af te graven om dan ten slotte steigers en een kademuur aan te leggen. Een unieke, misschien ongebruikelijke, maar zeker efficiënte aanpak.

Droge aanpak

Bart Pröpper reist al bijna dertig jaar in dienst van Boskalis de wereld over en is in Oman projectdirecteur. “Het is voor dit project de meest logische oplossing. Ook de snelste en goedkoopste.” Deze droge oplossing is overigens ook zeker voor hem niet business as usual. “Normaal zijn we onder water bezig en zie je dus eigenlijk nauwelijks wat je doet. Maar omdat hier voor een droge aanpak is gekozen, was het erg bijzonder om te zien hoe die kademuur daar stond. Dat was voor mij persoonlijk misschien wel het meest indrukwekkende. Dat je daar vanuit de door ons aangelegde polder tegen aan keek. Dat maakt me wel trots.”

Niet de eerste polder voor Boskalis

Niet de eerste polder voor Boskalis

Binnen de planning

Hij is ook trots over hoe het hele project eigenlijk vanaf het moment dat het startschot klonk soepel binnen de planning verloopt. “Natuurlijk, kom je wel eens wat onverwachts tegen, maar dat ben je gewend. Dat los je op met de ervaring en expertise van het hele team. We hebben  als Boskalis ook nog het voordeel dat we altijd kunnen terugvallen op de collega’s in Papen­drecht, waar ze meedenken om tot een oplossing te komen.” Maar dat was in Oman niet aan de orde. Deadlines worden  gehaald en de uiteindelijke oplevering zal op tijd gebeuren. Pröpper lacht: “het loopt eigenlijk allemaal erg voorspoedig hier, we doen ons werk gewoon goed. Dat blijkt ook wel; er is al weer een vervolgopdracht bijgekomen.”

Lokale werknemers

Het Omaanse contract behelst ook dat 10 procent van het werk gedaan moet worden door lokale werknemers en bedrijven. Niet ongebruikelijk, maar wel een punt van aandacht. “De arbeidsomstandigheden én de veiligheid van alle werknemers stonden voor ons vanaf het begin hoog op de agenda.” Dat is voor iedereen op de bouwplaats als ook voor de voortgang van het project essentieel. “Natuurlijk is vooral taal een grote hindernis. De voertaal hier is uiteraard Engels, maar ook dat wordt niet door iedereen gesproken. Je moet er continu voor zorgen dat alle communicatie in meerdere talen plaatsvindt. Bij werk­besprekingen is er altijd een tolk aanwezig die alles direct vertaalt.”

Voorschriften voor iedereen gelijk

De voorschriften zijn daarnaast voor alle werk­nemers gelijk en streng. “Wat dat betreft zijn er geen uitzonderingen. We zien  er heel strikt op toe dat al die afspraken worden nageleefd.” Dan gaat het over werktijden, voldoende pauzes, eten en drinken, het arbeidsverblijf. Het werpt z’n vruchten af bij dit Omaanse project. Pröpper trots: “Mede doordat we dat vanaf het begin consequent hebben aangepakt, hebben we nu 5 miljoen manuren gewerkt zonder ongeval met verzuim. Wat in eerste instantie natuurlijk voor iedereen die hier werkt heel fijn is. Maar het draagt ook bij aan het succesvolle verloop van het hele project.” Het project wordt naar verwachting in april 2020 opgeleverd.

In Duqm worden records verbroken

Snijkopzuiger HeliosMet het project dat medio 2017 van start ging, is een contractwaarde van 500 miljoen euro gemoeid. Er is begonnen met het aanleggen van een polder door middel van een tijdelijke ringdijk. Hierna is de grond  afgegraven. De kilometer lange kademuur en twee 400 meter lange steigers zijn gerealiseerd. Daarnaast omvatten de activiteiten de aanleg van een groot havenbassin en een toegangskanaal met een diepte van 18 meter. Ook wordt er nieuw land gerealiseerd. De omtrek van het ontgonnen gebied wordt beschermd met geotextiel en afgedekt met 1 miljoen ton stenen.

Grondverbetering

De grondverzetwerkzaamheden voor de aanleg en verdieping van de polder zijn uitgevoerd met 80 eenheden droog grondverzetmaterieel. De polder heeft een totaalvolume van 9 miljoen kubieke meter.
Voor de aanleg van de tijdelijke ringdijk en landaanwinning hebben megahoppers miljoenen kubieke meters zand verpompt. Boskalis-dochter Cofra is daarbij verantwoordelijk voor de grondverbetering van het aangewonnen land. De megacutter Helios is ingezet voor de realisatie van het havenbassin en toegangskanaal.

Staalconstructies

Samen met partner Six Construct bouwde Boskalis een gigantische kademuur aan de rand van de uitgestrekte polder met ruim 5.000 grote betonblokken die elders op het terrein werden geproduceerd. Tegelijkertijd werden de staalconstructies gebouwd in het midden van de polder voor de twee steigers. Dat betrof de installatie van 330 grote stalen palen die vervolgens met elkaar werden verbonden met stalen balken en in situ gegoten betonnen platforms. Na de voltooiing van de civiele werken werd de polder in januari 2019 onder water gezet met behulp van grote sifons. Vervolgens is de ringdijk verwijderd.

 

Reageer op dit artikel