nieuws

Conflict Zuidasdok naar kookpunt: bouwers stappen op

infra 26177

Conflict Zuidasdok naar kookpunt: bouwers stappen op
Amsterdam

Het geschil over de Zuidasdok bereikt een nieuw dieptepunt. De bouwers zijn weggelopen en alle werkzaamheden voor de ontwerpfase (DO) zijn stilgelegd. De combinatie ZuidPlus (Heijmans, Fluor en Hochtief) haalt per direct het merendeel van de 500 medewerkers van het project.

De projectorganisatie bevestigt dat zij afgelopen donderdag een brief heeft ontvangen van de bouwcombinatie waarin de beslissing over de Zuidasdok is meegedeeld.  “Alle werkzaamheden voor het Definitief Ontwerp worden gestaakt. Die mededeling heeft ons wel overvallen”, bevestigt Miranda Post namens de projectorganisatie Zuidasdok (Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam).

Bouwers spelen hoog spel

Meteen is het merendeel van de 500 mensen die bij het project zijn betrokken, weggehaald. Bronnen rond het project bevestigen dat de opdrachtgever Rijkswaterstaat het voorlopig ontwerp voor de uitvoering van de ondertunneling van de snelweg A10 heeft afgekeurd, vanwege ‘de matige kwaliteit’. Dat was voor de bouwcombinatie aanleiding om het bijltje erbij neer te gooien en volledig te stoppen met de voorbereidingen.

Project Zuidasdok

  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
  • Opdrachtnemer: Zuidplus (Heijmans, Fluor en Hochtief)
  • Contractvorm: d&c
  • Contractwaarde: 990 miljoen euro
  • Projectinvestering: 1,9 miljard euro (inclusief knooppunten Amstel en de Nieuwe Meer)
  • Gegund: februari 2017
  • Herijking: zomer 2019
  • Start bouw: 2020
  • Oplevering: 2028 (onder voorbehoud herziene planning herijkingsfase)

De marktpartijen (Heijmans 15%, Fluor 42,5%, Hochtief 42,5%) spelen hoog spel met deze stap en lopen het risico dat het hele contract knalt. Heijmans deed een paar jaar geleden al iets vergelijkbaar bij de Westfrisiaweg. De woordvoerder van Heijmans was nog niet in staat om commentaar te geven. Bij Fluor, Hoofddorp, zijn alle directeuren die iets over het project kunnen zeggen ‘in vergadering’ en bij Hochtief, Amstelveen. leeft de indruk dat iedereen wacht op de uitkomst van het bestuurlijk overleg dat voor dinsdag staat gepland.

“Formeel verkeert het project in de herijkingfase”, benadrukt de woordvoerder die verwijst naar de bouwcombinatie voor de beweegredenen achter de beslissing. Overigens ligt niet het hele project stil. Nog twee onderdelen gaan wel onverminderd door, bevestigt woordvoerder Post. “Het werk aan de Openbaar Vervoer terminal gaat door. En ook de commissie die zich buigt over mogelijk  versoberingen zal het werk doorzetten.”

Zorgelijk

Het was al duidelijk dat de onderhandelingen stroef verliepen en het contract op springen stond. “Zorgelijk”, noemde minister Cora van Nieuwenhuizen half mei de status van de onderhandelingen in een brief aan de Tweede Kamer. De bouwcombinatie kan niet uit de voeten met de risico’s in combinatie met de inschrijfprijs en heeft aangedrongen op herijking van het contract.

Opnieuw aanbesteed?

Formeel is dat nog steeds de officiële status en het is nog niet uitgesloten dat het werk wordt hervat. Dinsdag/morgen stond al een bestuurlijk overleg gepland met de minister en de wethouder van Amsterdam om de problemen en de voortgang te bespreken. Het mag duidelijk zijn dat de stillegging van het reguliere overleg een crisisberaad zal maken.

De problemen met grote projecten stapelen zich op. Bouwers weigeren langer op te draaien voor risico’s en enorme verliezen. Voor Rijkswaterstaat was de terugtrekkende beweging aanleiding om McKinsey aan het werk te zetten voor een grondige analyse van de gww-markt.

Risico’s

De opdrachtgever heeft beloofd voor nieuwe projecten in te grijpen, maar lopende projecten blijven vallen onder het heersende regime. Toch was er in de tender rond de Zuidasdok al beweging en volop discussie over de risicoverdeling tussen opdrachtgever en markt.

De opdrachtgever koos al voor een d&c-contract, in plaats van de gebruikelijke dbfm-contracten –  en hield zelf de risico’s voor de ondergrond. Januari 2017 werd het project gegund voor een bedrag van 990 miljoen euro.  BAM, TBI en VolkerWessels vielen als enige andere geïnteresseerde partij af.

Met de recente ontwikkelingen lijkt het er verdacht veel op dat een vergelijkbaar scenario dreigt als bij knooppunt Hoevelaken waar het project helemaal opnieuw wordt aanbesteed. Het is zeker dat het project Zuidasdok jaren op achterstand komt als het contract helemaal knalt en wordt teruggegeven.

Reageer op dit artikel