nieuws

Boskalis en Van Oord zetten gras in om zand op Houtribdijk in te dammen

infra 1549

Boskalis en Van Oord zetten gras in om zand op Houtribdijk in te dammen

De natuurvriendelijke oevers op de Houtribdijk/N307 zorgen voor problemen. Afgelopen weken moest de weg twee keer worden afgesloten door opgewaaid zand. Boskalis en Van Oord zetten nu een extra laagje grond in als tegenmaatregel. Met 900.000 m2 een aardige klus. 

De Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen ging de afgelopen weken meerdere keren dicht vanwege te veel zand op het wegdek. Dit zand is afkomstig van de dijkversterking, die momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. Komende weken stort de bouwcombinatie een laagje grond over de hele zandige oever zodat het gras beter kan aarden en het zand minder kans heeft om te verstuiven.

Extra laag grond

Boskalis en Ven Oord zijn inmiddels gestart met het aanbrengen van de extra laag grond. Hierna worden de zandoevers naast de dijk ook waar nodig opnieuw ingezaaid met gras. Uit de eerste testen blijkt dat deze maatregel effectief is. Een flinke klus, want het gaat om een oppervlakte van 900.000 m2. Rijkswaterstaat verwacht dat het twee maanden duurt om alle grond aan te brengen en het gras in te zaaien.

De Houtribdijk wordt sinds eind 2017 versterkt in opdracht van  Rijkswaterstaat. Deels met steen en gietasfalt, en deels door grote zandpakketten tegen de dijk aan te leggen. Deze natuurvriendelijke oplossing volgens het principe van ‘Building with Nature’ is een wereldwijde primeur en is nergens eerder toegepast in een groot binnenmeer zoals het IJsselmeergebied. De bijzondere klus, met een contractwaarde van 90 miljoen euro, moet in 2020 klaar zijn.

Grasmengsel weggewaaid

De Houtribdijk houdt het water van het IJsselmeer en Markermeer in toom en beschermt zo omwonenden tegen hoogwater. Door de dijk deels te versterken met zand in plaats van steen wordt meer biodiversiteit beoogd.

Eerder in 2019 is een speciaal grasmengsel ingezaaid dat het zand van de nieuwe oevers moet vasthouden. Door de combinatie van nachtvorst, droogte en hevige wind is een deel van het grasmengsel weggewaaid en een ander deel juist bedekt met zand.

Hierdoor is er nog geen goede grasbedekking op de zandoevers ontstaan en kan het zand nog verstuiven. Dit risico was vooraf voorzien en Rijkswaterstaat trof daarvoor al maatregelen, zoals stuifschermen en een dun laagje slib om het zand vast te houden. Het bleek niet afdoende.

Reageer op dit artikel