nieuws

Voorjaarsschoonmaak voor Nederlands oudste Deltawerk

infra 665

Voorjaarsschoonmaak voor Nederlands oudste Deltawerk

Volker Infra voorziet een schuif van de Hollandsche IJsskelkering van een nieuwe onderdorpel. Nu het stormseizoen toch voorbij is, worden er meteen nog een paar verbeteringen doorgevoerd aan Nederlands oudste Deltawerk en wordt ie lekker schoongemaakt.

De bovenstroomse schuif van de kering bij Krimpen aan den IJssel krijgt een nieuwe onderdorpel. Die houten stootdemper moet beschadiging van de schuif voorkomen. De dorpel is zo goed mogelijk geprefabriceerd maar wordt op locatie op maat gemaakt. Dat gaat een paar keer wat hinder voor de scheepvaart veroorzaken.

Daarnaast rust  VolkerInfra de kering uit met extra geluidssignalen en optische seinen. Daardoor is de sluis beter hoorbaar en zichtbaar. Ook komen er nieuwe masten met camera’s naast het complex, waardoor het zicht voor de brugwachters op de sluis verbetert.

Kokkels, sediment en andere viezigheid worden weggespoten

Nu het stormseizoen (1 oktober tot en met 15 april) officieel voorbij is laat Rijkswaterstaat meteen maar een grote schoonmaak uitvoeren van het kunstwerk. Vanaf een ponton in het water spuit VolkerInfra de Algerabrug schoon die deel uitmaakt van het keringcomplex. De schuiven worden ontdaan van sediment, kokkels en andere afzettingen. Ook worden delen van het staal geconserveerd. Als alles goed verloopt is alle hinder voor scheepvaart eind van de week voorbij. Het wegverkeer heeft sowieso geen last van de voorjaarsbeurt.

Beschermt het laagste stukje Nederland

De Hollandsche IJsselkering is het oudste Deltawerk van Nederland. Rijkswaterstaat startte al een jaar na de watersnoodramp in 1953 met de bouw. Vier jaar later was de kering klaar. Twee grote stalen schuiven tussen monumentale heftorens moeten te hoge waterstanden op de Hollandse IJssel voorkomen. Tijdens de watersnoodramp brak de dijk bij Ouwerkerk aan den IJssel door. Aan de overkant bij Nieuwerkerk dreigde hetzelfde te gebeuren maar daar kon een ramp worden voorkomen doordat de burgemeester een binnenvaartschip vorderde en dat in het gat liet varen. Zonder die reddingsactie was de watersnoodramp nog veel groter geweest en waren grote delen van Zuidholland onder water komen te staan. De Krimpenerwaard is namelijk het laagste deel van Nederland, met een  maaiveld dat op sommige plekken niet hoger komt dan 6,76 m onder NAP.

Reageer op dit artikel