nieuws

Klassieke bouwfraude in Amsterdam? ‘Dit dreunt lang na’

infra 7291

Klassieke bouwfraude in Amsterdam? ‘Dit dreunt lang na’

Is er nu wel of geen sprake van klassieke bouwfraude bij de gemeente Amsterdam? Het gaat nog minimaal een jaar duren voordat de ACM aan die onzekerheid een eind maakt en meer duidelijk schept over de omvang van vermeende prijsafspraken.

Opdrachtgever Amsterdam tast volledig in het duister om welke infra-bouwers het gaat en hoeveel aanbestedingen het betreft, bevestigt de woordvoerder van de gemeente. De vermoedens duiden op klassieke bouwfraude met werkverdeling en prijsafspraken, maar de Autoriteit Consument & Markt weigert gedurende het onderzoek namen prijs te geven. Ook de opdrachtgever krijgt niets te horen.

Zijn het er 2? 10? of 100?

Maandag maakte de kartelpolitie bekend dat er een onderzoek is gestart naar onderhandse infra-opdrachten in de hoofdstad en dat afgelopen maand diverse invallen zijn geweest. Ook bij de gemeente is zonder toelichting extra informatie over tenders opgevraagd op zoek naar bewijs voor prijsafspraken en werkverdeling.

De geheimzinnige werkwijze doet bij de gemeente de wenkbrauwen fronzen, want zij kunnen nu ook geen extra maatregelen treffen, maar moeten wel verder met lopende aanbestedingen en nieuwe opdrachten. Meteen heeft Amsterdam navraag gedaan bij de kartelpolitie, maar kreeg nul op rekest. De groslijsten waarmee de gemeente aannemers selecteert, zouden aanknopingspunten kunnen geven, maar er zijn zeven lijsten met honderden namen. “Wij screenen alle marktpartijen die inschrijven bij aanbestedingen. Daar wordt ook de vraag gesteld of een bedrijf betrokken is in een lopend onderzoek van justitie of de ACM. Maar voorlopig weten we weinig meer dan dat er een onderzoek loopt.”

“We tasten volledig in het duister”

Dat is ook precies wat regiodirecteur Jan Overtoom van Bouwend Nederland Randstad Noord te horen heeft gekregen. “Niemand weet of het gaat om twee bedrijven of tien of honderd. Wij balen hier enorm van. Zo’n onderzoek werpt een lange schaduw vooruit en is enorm schadelijk voor onze sector en de relatie van infrabouwers met de gemeente. Betreft het leden van bouwend Nederland? We tasten volledig in het duister.”

“Maar het meest frustrerende is dat we helemaal niet zeker weten wat er is gebeurd en wie erbij zijn betrokken. Zover wij weten behoort de bouwfraude al lang en breed tot het verre verleden en zijn prijsafspraken echt gestopt. Iedereen die nu nog wordt betrapt op verboden afspraken, wacht ontslag op staande voet. Misschien is er slechts sprake van vermoedens en wordt het ACM-onderzoek straks gesloten zonder veroordeling of boete. Maar dan is het kwaad wel geschied, want die onzekerheid knaagt aan alle partijen. Dit dreunt lang na.”

Waar rook is…

Overtoom heeft direct meerdere leden in het Amsterdamse infra-wereldje gebeld, maar niemand weet iets van invallen of heeft namen gehoord. “Wij weten echt van niks. We hebben van de ACM wel te horen gekregen dat het mogelijk tot eind 2020 duurt voordat het onderzoek is afgerond. En al die tijd staat de sector toch in een soort negatief daglicht. Waar rook is, is vuur, is dan toch de gedachte ook al is er niets bewezen. Vroeger bracht de autoriteit zo’n verkennend onderzoek niet meteen naar buiten, maar dat is nu wel het geval. Je kunt je vraagtekens zetten bij die nieuwe werkwijze.”

Minimaal een jaar onderzoek

De ACM bevestigt dat die aanpak sinds anderhalf jaar is aangepast en dat ook de start van een onderzoek naar buiten wordt gebracht. “Dat doen we om twee redenen. Allereerst wil de autoriteit de boodschap afgeven dat prijsafspraken niet door de beugel kunnen en we daar hard tegen optreden. Ten tweede hopen we op extra tips vanuit de sector. Een onderzoek wordt aangekondigd – meestal na invallen – als we denken dat publiciteit ons verder kan helpen. We hebben dat ook eerder gedaan bij de dakdekkers en energiesector”, licht Murco Mijnlieff van de ACM toe.

Zo’n onderzoek duurt meestal minimaal een jaar, bevestigt hij, maar wordt eerder afgerond als er geen bewijs wordt gevonden. Pas als er sancties worden opgelegd wordt duidelijk om breed een kartel is verbreid en wie erbij betrokken is. “Het gaat nu pas om vermoedens en willen niet dat die namen herleidbaar zijn.”

Reageer op dit artikel