nieuws

Boskalis en Van Oord maken Trintelzand Markermeer nog groter

infra 3696

Boskalis en Van Oord maken Trintelzand Markermeer nog groter

Boskalis en Van Oord gaan het natuurgebied Trintelzand in het Markermeer met nog eens met 155 ha  uitbreiden. Voor de uitbreiding – met vooral droge zandplaten – is bijna 7 miljoen euro uitgetrokken. Rijkswaterstaat verwacht eind dit jaar het startsein te kunnen geven.

Het gehele Trintelzand zal daarmee straks een natuurgebied worden van 532 ha, met de oppervlakte van zo’n 1000 voetbalvelden. De uitbreiding komt te liggen naast het huidige Trintelzand, maar krijgt wel een totaal ander karakter.

Het huidige natuurgebied is namelijk een moerasgebied gemaakt met slib. De uitbreiding zal voornamelijk bestaan uit droge zandplaten. Achterliggende gedachte is om het gebied breder aantrekkelijk te maken voor waterplanten, vissen en vogels.

Gekoppeld aan Houtribdijk

Sinds de bouw van de Houtribdijk was het Markermeer afgesloten van het IJsselmeer en nauwelijks aantrekkelijk voor dieren en planten. Afgelopen jaren is hard gewerkt aan de Marker Wadden waarmee grote stappen zijn gemaakt om dat tij te keren.

Het eerste deel van Trintelzand is inmiddels grotendeels gerealiseerd. Het bestaat uit een moerasgebied, wat gemaakt is met slib. Dit gebied wordt beschermd door stenen dammen.

Stenen dammen rond Trintelzand

Het ontwerp van het 2e deel bestaat voornamelijk uit zandplaten. Deze zandplaten kunnen en mogen door wind en stroming veranderen. Dankzij stenen dammetjes blijven ze wel binnen de contouren van Trintelzand. Zo ontstaat een landschap met oevers waar planten kunnen groeien. Ook kunnen hier vissen komen om te paaien. Watervogels, zoals de visdief en kuifeend, kunnen terecht om te rusten en om voedsel te zoeken en te vinden.

De werkzaamheden door Boskalis en Van Oord starten naar verwachting eind 2019, als de vergunningenprocedures zijn doorlopen. Voor de uitbreiding reserveert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 5,4 miljoen euro en Flevoland draagt 1,5 miljoen euro bij.

Trintelzand wordt gerealiseerd binnen het project Versterking Houtribdijk, dat onderdeel is van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, en wordt onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land.

Reageer op dit artikel