nieuws

Ingenieursbureau RPS stelt stukjes Amsterdamse kademuur onder verscherpt toezicht

infra 836

Ingenieursbureau RPS stelt stukjes Amsterdamse kademuur onder verscherpt toezicht

RPS gaat stukjes risicovolle kademuren in Amsterdam in de gaten houden. Het ingenieursbureau heeft de opdracht gekregen het zettingsgedrag van 17 kilometer muur en de aangrenzende panden te monitoren.

De Amsterdamse kademuren verkeren in slechte staat. Daarom heeft de gemeente voor de komende jaren honderden miljoenen euro’s uitgetrokken om de kades op te knappen. Maar dat is niet zomaar even gedaan en in de tussentijd is er bij een deel van de 200 kilometer aan gemetselde kademuren, een verhoogd risico op bezwijken.

‘Ingrijpen bij vervormingen’

Zo’n 10 kilometer muur heeft sowieso het einde van de levensduur bereikt. Van 24 kilometer muur is er een vermoeden dat de technische staat sterk is verminderd. Om te voorkomen dat deze stukjes kade nog in elkaar zakken voordat ze worden opgeknapt, wil de gemeente dat ze onder  verscherpt toezicht worden gesteld. “Zo kunnen we tijdig ingrijpen bij eventuele vervormingen”, zegt projectleider Pepijn Meeuwsen van de gemeente Amsterdam.

RPS neemt, in samenwerking met Bouwrisk en Iv-Infra, dit klusje op zich. De combinatie is onder meer verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement, het uitvoeren, berekenen en presenteren van de 0-metingen van de kademuren en panden en de herhalingsmetingen.

17 kilometer

Binnen de scope van het monitoringsproject vallen meer dan 100 rakken met een totale lengte van circa 17 kilometer. De gewenste frequentie van het uitvoeren van de deformatiemetingen is afhankelijk van het risicoprofiel van de desbetreffende kademuren, zegt projectmanager Geodesie Eric Buishand van RPS.

“De meetfrequentie zal veelal om de vier maanden zijn. Voor sommige rakken is een maandelijkse meting vereist. De ontwikkeling van de meetresultaten geeft de beheerder betrouwbare informatie over het kunstwerk, op basis waarvan hij tijdig maatregelen kan nemen om gevaarlijke situaties en schade te voorkomen.”

Schadegevoeligheid aangrenzende panden

Voor Amsterdam start met de kademuurvervangingsprojecten is het ook van belang de schadegevoeligheid aan de aangrenzende panden in beeld te brengen. Ook dit gaat RPS doen.

Het gaat alleen om panden die zich in een straal van 20 meter vanuit de geplande bouwwerkzaamheden begeven. Dit gebeurt over een periode van minimaal twee jaar voorafgaand aan de kademuurvervanging.

“We monitoren de zakkingssnelheid met hoogtemetingen aan de aangrenzende panden. Het waarnemen van ‘grote’ zakkingssnelheden (meer dan drie millimeter per jaar), scheurvormingen en scheefstanden geeft aanleiding voor nader onderzoek. Dit kan immers duiden op een slechte fundering van de belendende panden”, aldus Buishand.

2 miljard euro

De gemeente Amsterdam heeft meer dan 600 kilometer aan kademuren en oevers in eigendom en beheer. De investering om kades en bruggen weer in betere staat te krijgen vergt forse investeringen. Alleen voor Amsterdam wordt binnen de coalitie al rekening gehouden met, op lange termijn, een bedrag van 2 miljard euro. Volgens Meeuwsen zullen er naar verwachting nieuwe uitvragen komen voor voortzetting van de werkzaamheden aan de huidige en overige rakken. Mogelijk komen daar op termijn ook de bruggen bij.

Reageer op dit artikel