nieuws

BAM Infra springt achterop bij ‘fietsprofessor’

infra 1818

BAM Infra springt achterop bij ‘fietsprofessor’

Op twitter opereerde hij al jarenlang onder de alias fietsprofessor, maar sinds kort verdient Marco te Brömmelstroet die titel ook echt. De universiteit van Amsterdam heeft hem aangesteld als hoogleraar Urban Mobility Futures. BAM Infra sponsort de nieuwe leerstoel.

Planoloog Te Brömmelstroet doet al jaren onderzoek naar stedelijke mobiliteit aan de Universiteit van Amsterdam. Daarbij kijkt hij onder andere naar zelfrijdendvervoer, deelmobiliteit, smart cities en andere innovaties en hoe die de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte beïnvloeden.  Een grote plek in zijn werk is ingeruimd voor onderzoek naar fietsmobiliteit. Hij is oprichter en directeur van het Urban Cycling institute. Op sociale media mengt zwengelt hij regelmatig discussies aan onder aliassen als @fietsprofessor en Cycling Professors.

In Te Brömmelstroets visie hoe de fiets kan bijdragen aan leefbare steden en de kwaliteit van de openbare ruimte vindt hij BAM Infra aan zijn zijde. De infra aannemer sponsort de nieuwe leerstoel die de UvA is gestart, waar Te Brömmelstroet zijn onderzoek verder kan uitbouwen. BAM is van plan ook onderzoeksvragen neer te leggen bij de vakgroep en sluit volgens een woordvoerder niet uit in de toekomst stageplekken te  bieden of afstudeerders te begeleiden.

Ongevraagd voorstel uitbouw fietsinfrastructuur rond Schiphol

De betrokkenheid van de aannemer bij het onderwerp komt niet uit de lucht vallen. Een jaar terug lanceerde BAM Infra een opvallend plan om de fietsinfrastructuur rondom Schiphol te versterken. Met betrekkelijk kleine ingrepen zou tussen Hoofddorp en de Zuidas een snelfietsroute kunnen worden aangelegd waarmee dagelijks zomaar 5000 minder autobewegingen rond de luchthaven zouden plaatsvinden. Daarmee wordt de bestaande infrastructuur ontlast tegen kosten die maar een fractie bedragen van wat gebruikelijk is bij de aanleg van infrastructuur. Het ging toen om een zogeheten unsollicited proposal, een ongevraagd voorstel, dat naadloos aansloot op de ideeën van het net aangetreden linkse college van de hoofdstad. BAM had zich op voorhand verzekerd van medewerking van Schiphol, e-bike fabrikant Gazelle en de ingenieurs van HaskoningDHV.

Hoewel het sindsdien stil bleef is er volgens de woordvoerder van BAM Infra achter de schermen afgelopen jaar veel gebeurd. Hij verwacht dat er volgende maand meer bekend kan worden gemaakt.  Twee maanden terug ging in Delft ook een mobiliteitshub open waar BAM Infra bij betrokken was. Daar kunnen omwonenden gebruik maken van elektrische deelauto’s, e-bikes en zelfs e-bakfietsen. Via een speciale app kunnen de gebruikers elk moment het transportmiddel kiezen dat op specifiek past bij hun behoefte.

Onderzoek dicht op de uitvoering

“Het zijn precies dit soort initatieven die samenwerking met de universiteit zinvol maken”,  benadrukt de woordvoerder van BAM Infra. “Wetenschappers kunnen veel beter de behoefte en de uitwerking van dit soort innovaties bepalen, dan wij als aannemer kunnen. Tegelijkertijd is het voor de onderzoekers interessant om met hun neus bovenop de realisatie en uitvoering te zitten en hele actuele onderzoeken te kunnen uitvoeren, die direct maatschappelijke impact hebben.”

Op sociale media was hij al fietsprofessor, nu is Marco te Brömmelstroet het ook echt. Foto: UVA

Reageer op dit artikel