nieuws

Van Bentum Recycling ruziet met provincie over bodemas: bouwmateriaal of afvalberg?

infra 1514

Van Bentum Recycling ruziet met provincie over bodemas: bouwmateriaal of afvalberg?
Foto: Persbureau Noordoost/Alex J. de Haan

Van Bentum Recyling Centrale vindt een berg van 400.000 ton bodemas in Heerenveen geen afval maar een bouwstof. Een juridische procedure – desnoods tot de Raad van State – moet duidelijkheid brengen. Daarmee gaat het bedrijf in tegen het standpunt van provincie Fryslân, die met een maximale dwangsom van 2 miljoen wil bereiken dat het restmateriaal van afvalverbranding nog dit jaar wordt afgevoerd.

Na de aanvoer in 2012 en 2013 is de bodemas opgewerkt tot bouwmateriaal, aldus Van Bentum. Het ijzer is er uitgehaald, al zitten er nog wel sulfaat en zouten in. In tegenstelling tot het recyclingbedrijf kwalificeert de provincie de bodemas wel degelijk als een afvalstof. Van Bentum kocht de partij destijds van vuilverbrander AEB in Amsterdam.

Het bedrijf wil de bodemas uit Heerenveen verwerken in cement voor een funderingsvloer in Tiel. Een 28 hectare groot terrein wordt geschikt gemaakt voor verkoop. Aanvankelijk zou Van Bentum daar een thermische reinigingsinstallatie voor asfalt realiseren, maar de vergunningen daarvoor komen niet los. De nieuwe fabriek wordt daarom nu in Rotterdam gebouwd.

Uiterlijk 30 november 2019 moet het terrein aan het Heerenveens Kanaal schoon zijn. Van Bentum verwacht binnen negentig werkbare dagen het transport naar Tiel te kunnen uitvoeren. “Twee schepen met elk 2.400 ton kunnen dat gemakkelijk aan”, zegt Wim van Bentum.

‘We wachten op de ene overheid, die toestemming moet geven, terwijl de andere overheid ons een dwangsom oplegt’

Het bedrijf hikt nog wel tegen het probleem aan dat het terrein in Tiel eerst nog ontgraven moet worden. De vergunning daarvoor is er al, maar nog niet alles is dichtgetimmerd. “We wachten op de ene overheid, die toestemming moet geven, terwijl de andere overheid ons een dwangsom oplegt. Die twee miljoen euro is wel serieus geld, dus wij willen niks liever dan aan de slag.”

De provincie Fryslân praat al veel langer met Van Bentum Recycling en wil nu doorpakken. Een van de angels in de hele kwestie is het keuren van de vloeistofdichte vloer in Heerenveen. De vergunning daarvoor is al lang verlopen. Van Bentum kon zijn toezegging om uiterlijk 1 juli 2019 het terrein schoon op te leveren niet gestand doen. Met de dwangsom willen gedeputeerde staten bereiken dat de keuring door een expert nog voor het einde van het jaar plaatsvindt.

Reageer op dit artikel