nieuws

Rijkswaterstaat moderniseert standaard voor d&c-contract

infra 1740

Rijkswaterstaat moderniseert standaard voor d&c-contract

Rijkswaterstaat moderniseert de standaard voor design & construct-opdrachten (D&C). Zo kiest de opdrachtgever altijd 1 van de 3 betalingsregimes en past de eisen voor elektronisch factureren en bouwschaderegeling aan. Deze nieuwe versie geldt voor nieuwe contracten.

Rijkswaterstaat werkt zoveel mogelijk met standaard contracten, zodat de voorspelbaarheid voor marktpartijen relatief groot is. De gww-opdrachtgever gebruikt de combinatie van ontwerp en uitvoering (d&c) relatief vaak bij aanlegprojecten en groot onderhoud.

Bijvoorbeeld de Ring Groningen/A7, de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de verbreding van de A1 bij Apeldoorn worden momenteel uitgevoerd op basis van de contractvorm.

Verkeersmanagement breder toegepast

In de aangepaste versies van de modeldocumenten voor d&c-contracten zijn volgens  Rijkswaterstaat meerdere verbeteringen aangebracht. Het gaat niet om hele ingrijpende wijzigingen, maar bijvoorbeeld om nieuwe eisen voor onderwerpen als elektronisch factureren en de bouwschaderegeling.

Daarnaast zijn de eisen voor verkeersmanagement uit het model Vraagspecificatieproces gehaald en in een apart standaarddocument geplaatst. Dat betekent niet dat de bepalingen zijn geschrapt, maar juist breder gebruikt kunnen worden voor alle contractvormen.

Verder heeft Rijkswaterstaat bepalingen voor bijvoorbeeld soortenbescherming – flora en fauna – verbeterd als gevolg van gewijzigde natuurwetgeving en de nieuwe gedragscode soortenbescherming.

Bij de aanleg of renovatie van infrastructuur maakt Rijkswaterstaat gebruik van modeldocumenten voor d&c-contracten gebaseerd op de spelregels van de UAV-GC. Ook die zijn aan modernisering toe. De wijzigingen die daaruit volgen zijn niet eerder dan eind dit jaar beschikbaar.

Volledig aanbestedingsdossier

De modeldocumenten bevatten voor sommige onderwerpen meerdere standaardteksten. Zo zijn er drie standaardbetalingsregelingen. Per project maakt Rijkswaterstaat daaruit een keuze.

Standaardonderwerpen uit de modeldocumenten die niet van toepassing zijn, worden weggelaten. Een Rijkswaterstaat-project past de modeldocumenten verder aan voor de projectspecifieke situaties om tot een volledig aanbestedingsdossier te komen.

Reageer op dit artikel