nieuws

Rechter beslist in tendergeschil: ProRail moet OV-lijn alsnog aan BAM gunnen

infra Premium 4809

Rechter beslist in tendergeschil: ProRail moet OV-lijn alsnog aan BAM gunnen

ProRail moet de opdracht voor de aanleg van een buslijn tussen Hilversum en Huizen alsnog aan BAM geven. De spoorbeheerder gunde de klus na een openbare aanbesteding aan een combinatie met VolkerWessels. BAM ging in hoger beroep en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de beslissing op basis van een verkeerde beoordelingsmethode is genomen. Zo pingpongt het project heen en weer.

Het geschil draait om een speciale snelle busverbinding in het Gooi, waarvoor er onder andere een nieuwe busbaan, een natuurbrug en spoorwegonderdoorgang moeten komen. Een project waar voor ruim 16 miljoen euro op is ingeschreven. De kwestie draait om de emvi-scores die BAM en de concurrerende bouwcombinatie behaalden voor het beperken van overlast. Die kan op twee manieren worden bepaald.

Rekenkundig versus expertteam

Bij de ene methode komt een team van experts tot een consensus. Daarbij zou de bouwcombinatie van VolkerWessels (van Hattum & Blankevoort en KWS Infra)  als winnaar uit de bus komen. Maar het is ook mogelijk de score puur rekenkundig te bepalen. Dan zou BAM de meest geschikte bouwer voor de lijn zijn. Het hof oordeelt nu dat de rekenkundige manier de juiste is, omdat dit zou volgen uit de inschrijvingsleidraad.

Scope OV-Opdracht

De Provincie Noord-Holland wil samen met de betrokken gemeenten een Hoogwaardige Openbaar Vervoer verbinding realiseren tussen Huizen en NS station Hilversum. Omdat het tracé dichtbij het spoor ligt, heeft ProRail de aanbesteding uitgevoerd. Voor een belangrijk deel ligt het tracé van de aan te leggen HOV busbaan in de gemeente Laren en Hilversum dicht langs het spoor baanvak Hilversum-Baarn. Er zijn kruisingen met het spoor onderlangs (voor auto en fiets), bovenlangs en gelijkvloers (HOV-baan) nodig waardoor nieuwe werkende wegverbindingen ontstaan en bestaande spoorverbindingen worden behouden. Ten behoeve van een goede ecologische inpassing bij Anna’s Hoeve (Goois Natuurreservaat) wordt een ecoduct aangelegd over spoor en HOV baan. Het ecoduct maakt onderdeel uit van het landelijke Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO).

Bron: Tenderned

“In deze aanbesteding gaat het om de uitleg van de aanbestedingsleidraad met betrekking tot vaststelling van de totaalscore voor het ‘plan hinderbeperking’. De deelscores zijn in consensus bepaald door een beoordelingsteam van experts. De vraag is of de totaalscore in consensus door het beoordelingsteam – en daarmee met enige beoordelingsvrijheid voor het beoordelingsteam – moet worden vastgesteld of op een rekenkundige manier.”, licht het Hof het geschil toe.

Drie eerdere gunningsbeslissingen

In deze zaak zijn er drie eerdere gunningsbeslissingen genomen: “De eerste was ten gunste van de Combinatie (VolkerWessels), de tweede, in bezwaar, ten gunste van BAM, de derde – na het vonnis van de voorzieningenrechter- ten gunste van de Combinatie. Het hof oordeelt dat de rekenkundige vaststelling van de totaalscore de juiste uitleg is, omdat inschrijvers dit uit de tekst van de inschrijvingsleidraad zullen hebben begrepen. Dit oordeel heeft tot gevolg dat BAM de beste inschrijving heeft gedaan. ProRail wordt geboden de opdracht aan BAM te gunnen.”, motiveert het Hof de beslissing. Lees hier de volledige uitspraak. De aanbesteding is eind 2017 op Tenderned gepubliceerd, maar ook gerectificeerd. De emvi blijkt het meest gevoelig voor het aanspannen van rechtszaken. Bovendien is opmerkelijk dat klager BAM in het gelijk wordt gesteld. In het merendeel van de rechtszaken wint de opdrachtgever. ProRail heeft nu 5 dagen gekregen om de opdracht in te trekken en alsnog aan BAM te gunnen.

Reageer op dit artikel