nieuws

Peil grondwater wordt harde contracteis bij verdiepte bak ViA15

infra Premium 2598

Peil grondwater wordt harde contracteis bij verdiepte bak ViA15
Impressie van de verdiepte ligging van de ViA15. Beeld: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat eist dat het grondwater te allen tijde constant blijft bij de bouwput van de ViA15. VolkerWessels en BAM zijn al afgehaakt bij de lopende tender voor de ViA15 vanwege de grote risico’s. Omwonenden maken zich vooral zorgen over een lage grondwaterstand.

De tolbrug in de A15 bij Nijmegen richting Duitse grens is een van de grote lopende aanbestedingen van Rijkswaterstaat. Veel risico’s worden met de markt gelegd bij dit dbfm-contract. Zoveel dat de consortia met VolkerWessels en BAM al uit de tender stapten. BAM beklaagde zich onder meer over de korte bouwtijd van twee jaar en de eisen over de stand van de Rijn.

Nog maar twee consortia

Nog maar twee consortia zijn in de race: de overgebleven partijen zijn Dura Vermeer in combinatie met  Besix en Hochtief  en de combinatie met Van Gelder, Jan de Nul en Macquarie. Rijkswaterstaat ging de intensieve dialoogfase in met maar twee consortia.

In het bouwcontract blijken ook keiharde eisen te komen over het grondwater. “Bij de verdiepte ligging van de snelweg A15 ter hoogte van Groessen tot de aansluiting op de snelweg A12 mag de toekomstige aannemer het grondwaterpeil niet verlagen”, stelt Rijkswaterstaat in een update over het project.

Project ViA15

  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
  • Opdrachtnemer: 2 consortia in de race
  • Contractvorm: DBFM (onderhoud 20 jaar)
  • Budget: 843 miljoen euro
  • Gunning: januari 2020
  • Uitvoering: 2020 – 2024

Momenteel past de Gasunie retourbemaling toe bij de voorbereidende werkzaamheden om kabels en leidingen te verleggen. De aannemer mag zelf bepalen hoe hij het grondwater constant houdt, maar moet zich wel aan de randvoorwaarden van het waterschap houden, licht de opdrachtgever toe.

Controle

Dat betekent dat de bouwcombinatie extra maatregelen zal moet nemen in de bouwkuip. Rens van Twisk, technisch manager van het project ViA15: “Rijkswaterstaat en vergunningverlener Waterschap Rijn en IJssel hebben afgesproken dat het grondwaterpeil niet onder het vooraf vastgestelde niveau mag komen, als de weg wordt aangelegd. Deze afspraak is een eis in het contract. De aannemer die de aanbesteding in 2020 gegund krijgt, mag niet langdurig grondwater onttrekken. We zullen regelmatig controleren of de aannemer deze eisen naleeft.”

Volgens de technisch manager wordt de aannemer verplicht om bouwkundige vooropnames uit te voeren. Tijdens de bouw wordt het grondwaterpeil in de gaten gehouden met behulp van peilbuizen, is de bedoeling. Welke sancties de bouwer kan verwachten als het peil onverhoopt toch afwijkt, is niet bekend gemaakt.

Droogte zorgde voor scheuren

Omwonenden maken zich grote zorgen over de komende bouwperiode. De droogte van afgelopen zomer leidde met name in Duiven en Zevenaar tot een heel laag grondwaterpeil. Door inklinkende kleilagen ontstonden daardoor op sommige plekken scheuren in gevels en verzakkende funderingen. Bij de meldpunten van de gemeentes komen daarover regelmatig vragen en schademeldingen binnen.

Reageer op dit artikel