nieuws

Koreaanse bouwer wil beslag leggen op sluisdeuren IJmuiden

infra 9727

Koreaanse bouwer wil beslag leggen op sluisdeuren IJmuiden

OpenIJ is verwikkeld met de Koreaanse staalbouwer van de sluisdeuren in een hoogoplopend conflict. Vlak voordat de sluisdeuren voor IJmuiden arriveerden in Nederland vorderde OpenIJ ruim 22 miljoen euro terug van bouwer Geosung, bijna de complete aanneemsom van 26,5 miljoen. De bankgarantie hebben ze alvast geïnd. De Koreanen zijn verbouwereerd en willen nu beslag leggen op de deuren.

Volgens Geosung Tech heeft het tijdens de bouw van de drie reusachtige sluisdeuren no0it gehoord van OpenIJ of Rijkswaterstaat dat de kwaliteit niet zou deugen. Wel liep de Koreanse bouwer een vertraging op van zo’n acht maanden. Verkoopdirecteur Hyung Kug Lee zegt dat daarover uitvoerig overleg is gevoerd met de aannemers. Die vertraging heeft geen enkele invloed op de planning van het project en valt volgens Lee  in het niet bij de 27 maanden die OpenIJ opliep doordat de caissons opnieuw ontworpen moesten worden. Die ontwerpfout komt de combinanten VolkerWessels en BAM tot nu toe op elk ruim 100 miljoen euro verlies te staan. Lee vreest dat Geosung slachtoffer is van die ontwikkelingen en dat OpenIJ nu een stuk van het geleden verlies onterecht probeert te verhalen op Geosung.

De Koreaanse staalbouwer zegt zelf op het project een verlies te hebben geleden van ongeveer 7 miljoen. Dat zat hem onder andere in tussentijdse aanpassingen van het ontwerp en extra kosten gemaakt tijdens het faillissement van onderaannemer DSHI, waar onderdelen van de deuren in aanbouw waren. Vorige zomer, toen Geosung de laatste hand legde aan de deuren, werd de werf bij Mokpo getroffen door record hittegolven en trok er ook nog eens tot tweemaal toe een typhoon over het gebied.

Volgens de kortgedingrechter is aan de eisen van de bankgarantie voldaan

OpenIJ verstuurde de claim tere grootte van de aanneemsom van 22 miljoen euro op 3 december. De drie sluisdeuren verkeerden toen al veilig in Europese wateren en zouden drie dagen later arriveren op de Maasvlakte. Geosung weigerde dat en stuurde aan op nieuwe gesprekken begin januari, maar in de tussentijd inde OpenIJ alvast alvast een bankgarantie van ruim 7 miljoen euro. Daarop spande Geosung een kort geding aan dat het verloor. Bij zijn uitspraak eind januari zei de kortgedingrechter  dat aan de voorwaarden van een zogeheten abstracte bankgarantie was voldaan.

Load out van een van de sluisdeuren in de haven van Mokpo.

De directie van Geosung is onthutst en noemt OpenIJ een ‘wolf in schaapskleren’. Lee ontkent in een mailwisseling met Cobouw niet dat het vertraging opliep bij de bouw van de complexe stalen deuren. Daar is geregeld overleg over gevoerd. De combinatie van BAM en VolkerWessels sprong ook bij toen onderaannemer DSHI in april vorig jaar failliet ging. In allerijl heeft Geosung toen de nog niet afgebouwde deuren weggehaald bij de werf, naar een andere plek gebracht en daar zelf afgebouwd. Dat gebeurde nadrukkelijk op aanwijzing van OpenIJ dat ook de extra kosten daarvoor voorschoot.

Ook voor het transport moest Geosung  flinke extra kosten maken

Eind oktober vond de overdracht plaats van de drie reusachtige deuren. OpenIJ accepteerde ze volgens Lee zonder noemenswaardig commentaar en laadde ze op een afzinkbaar schip van Boskalis-dochter Dockwise. Ook daarvoor zou Geosung nog flinke extra kosten hebben gemaakt, onder andere voor de stabiliteitsberekeningen door de overdreven eisen die de transporteur stelde. Zo waren er meer punten waardoor Geosung meende aanspraak te maken op extra geld in plaats van dat het werd gekort wegens een vertraging die er toch niet meer toe deed.

Lee: “We gaan zeker in beroep tegen de uitspraak van de kortgedingrechter. We onderzoeken ook mogelijkheden om beslag te laten leggen op de deuren. Het kan natuurlijk niet dat OpenIJ straks over gratis deuren beschikt én over al het geld en de bankgaranties.” OpenIJ heeft de deuren inmiddels veilig overgevaren van de Maasvlakte naar IJmuiden, waar de installaties worden aangebracht. Twee deuren zijn naar een werf in het Westelijk havengebied gesleept, de derde wordt in IJmuiden uitgerust met de installaties.

BAM: ze hebben later opgeleverd dan contractueel afgesproken. Punt uit.

De woordvoerder van BAM wil namens OpenIJ niet veel kwijt over de kwestie. De hoofdreden voor de claim is het feit dat Geosung later heeft opgeleverd dan contractueel was afgesproken. Volgens hem wist Geosung dat het wat dat betreft in gebreke bleef.  Over een aantal restpunten zouden we ons nog uitlaten. Of OpenIJ behalve de bankgarantie van 7,3 miljoen euro ook nog de rest van de oorspronkelijke claim van van 22 miljoen doorzet wil de woordvoerder niet zeggen.

Deuren nieuwe zeesluis IJmuiden onderweg naar Nederland. Foto: Rijkswaterstaat/BAM

De deuren gaan op transport vanuit Korea naar Nederland.  Foto: Rijkswaterstaat/BAM

Reageer op dit artikel