nieuws

‘Zuid-Holland loopt vast, verbreding N57 keihard nodig’

infra 1988

‘Zuid-Holland loopt vast, verbreding N57 keihard nodig’

Als we verkeersinfarcten willen voorkomen, moet de planning van infrastructurele projecten beter. Daarover zijn wethouder Peter Schop (Hellevoetsluis) en Stefan de Munck, directeur Heijmans Infra regio Noordwest, het helemaal eens. Over de vraag of er meer asfalt nodig is, verschillen ze van mening.

Het lijkt de wereld op zijn kop: niet het bouwbedrijf, maar de wethouder heeft méér asfalt hoog op de agenda staan voor het nieuwe jaar.

Maar Peter Schop, afgelopen jaar aangetreden als wethouder Ruimtelijke Ordening en Verkeer van de gemeente Hellevoetsluis, heeft er geen twijfel over.

“In 2019 moeten we een verbreding van de N57 voor elkaar zien te boksen, anders loopt de boel in onze regio vast.”

Files tot diep in Zeeland

De cruciale verbindingsroute voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden met de regio Rotterdam wacht door de komst van de Blankenburgtunnel (‘Maasdeltatunnel’) nog veel meer verkeer. “Dan is het toch typisch hoe de besluitvorming over zo’n groot, duur project verloopt”, vindt Schop. “Zo’n tunnel wordt aangelegd zonder vooraf te kijken wat de effecten zijn.”

Elke werkdag staan er files op het eiland Voorne-Putten, dat voor zijn ontsluiting nu nog volledig afhankelijk is van bruggen. En op dat vlak zit het niet altijd mee: de nieuwe Botlekbrug is door voortdurende storingen bron van veel verkeershinder – ambulances kunnen soms niet eens op tijd bij het ziekenhuis komen.

Reden te meer om vooraf goed te kijken wat de effecten zijn van een nieuwe tunnelverbinding, vindt Schop. En dat is nou juist niet gebeurd.

“Volgens verkeersmodellen gaat de nieuwe tunnel eerder problemen creëren dan oplossen!”, fulmineert hij. “Dit had integraal moeten worden aangepakt, inclusief 2 x 2 N57. Er is gepraat vanuit emotie en onderbuikgevoel, we proberen nu inzichtelijk te maken met harde cijfers dat je na opening van de tunnel een soort ‘badstop-effect’ krijgt – en welke schade dat oplevert. Je zult een enorme terugslag zien op de A15 – files staan straks van daar tot diep in Zeeland.”

Wethouder Schop

Ook Stefan de Munck van Heijmans gelooft in een meer integrale benadering van mobiliteitsvraagstukken.

“Als je alleen op Rijks- of provinciaal niveau kijkt gaat het onherroepelijk mis”, zegt De Munck. “De meeste auto’s komen uit de gemeentes, die moet je dus ook betrekken. Want anders gaat het dáár weer opstropen.”

Maar het idee om wegen te blijven bijbouwen, verwerpt hij. “Op specifieke plekken is meer asfalt de oplossing, maar meer asfalt alleen wordt ‘m gewoon niet. Je kunt een weg wel gaan verbreden, maar dat houdt ook weer ergens op. Dan loopt het daar dus weer vast, of bij de volgende woonkern.”

Meer openbaar vervoer

Het alternatief? Meer mensen het openbaar vervoer in zou mooi zijn. Geldt dat ook niet voor de Voorne-Puttenaren?

“Misschien wel, maar de metro doortrekken naar Hellevoetsluis of Brielle mag niet van het Ministerie”, reageert Schop. “Dat is een van de spelregels die wij hebben meegekregen. Bovendien: we hebben wel ingezet op meer openbaar vervoer en nieuwe fietsverbindingen, maar dat zet onvoldoende zoden aan de dijk. Daarvoor zijn de problemen te groot.”

Dus toch meer asfalt – en misschien ook een nieuwe oeververbinding bij Nissewaard. Heeft het misschien te maken met het feit dat hij autoverkoper was voordat hij aantrad als wethouder namens InwonersBelang Hellevoetsluis?

“Haha, nee! Vroeger was ik onderdeel van het probleem, nu probeer ik het op te lossen.” Meer investeringen in het openbaar vervoer kunnen in zijn regio wel degelijk een bijdrage leveren, denkt hij. Doortrekken van het Rotterdamse metronetwerk naar de Groene Kruisweg, met een transferium erbij, zou volgens hem een aardig tussenoplossing zijn voor zijn regio.

Beter benutten

Stefan de Munck denkt aan verdergaande oplossingen. “De Randstad groeit dicht en ruimte voor meer asfalt ontbreekt. Daarom moeten we het huidige wegenoppervlak beter benutten. Kunnen we al die mensen niet in minder auto’s kwijt?”

Meer carpoolen dus? Speciale carpoolstroken zijn in het buitenland al een veel toegepaste oplossing. Volgens De Munck moeten we het huidige netwerk ook “verslimmen”.

“Autonoom rijdende auto’s kunnen handelingen van de chauffeur overnemen. Files ontstaan vooral doordat chauffeurs afremmen, omdat ze schrikken van andere weggebruikers. Als je die schrikreactie eruit haalt, kunnen auto’s bijna bumper aan bumper rijden.”

Stefan de Munck van Heijmans

Op naar de zelfrijdende auto dus. Helaas is die techniek nog niet uitontwikkeld en de benodigde aanpassing van de verkeersreglementen nog ver weg. Is er een manier om sneller resultaat te halen? De Munck. “Ja: gooi bijvoorbeeld de maximum snelheid naar beneden. Dat vermindert ook dat schrikeffect. Op een aantal ringwegen rond steden heeft het de doorstroming al fors verbeterd.”

Daarnaast gelooft hij in geavanceerde regeltechnieken. “Dynamische verkeerssystemen en slimme verkeersregelinstallaties bijvoorbeeld. Het Rijk, provincie en gemeenten zouden de markt vroegtijdig moeten vragen om mee te denken over dit soort oplossingen – bijvoorbeeld door aanbesteden op emvi-criteria.”

Ondertussen zitten de orderportefeuilles voor infrawerken vol. Is er wel voldoende capaciteit in de infrabouw om de aantrekkende markt te bedienen? Wethouder Schop constateert dat de budgetten in zijn gemeente zijn gestegen, maar dat zijn gemeente er minder voor krijgt dan een paar jaar geleden.

“Er mag weer geld verdiend worden in de markt, dat zien we duidelijk. Dat geeft ook niet, ondernemers moeten ook winst maken”, zegt Schop. “Maar ik moet goed opletten dat ik toch gedaan krijg wat nodig is met het beschikbare budget.”

Stijgende kosten

De Munck reageert verrast: “Branchebreed zie ik nog geen verhoging van de prijzen. De situatie van een paar jaar geleden is gelukkig voorbij, men schrijft niet meer tegen elk bedrag in. Wel hebben we nog te maken met een stijging van personeels- en materiaalkosten.

Zijn pleidooi voor minder investeren in asfalt heeft niets te maken met capaciteitstekorten, onderstreept hij. “Beter benutten van bestaande capaciteit en beter plannen is gewoon noodzakelijk.” Vooral dat plannen is belangrijk, beaamt Schop.

“Mijn afdeling onderhoud en beheer werkt hard aan steeds verdere verfijning, om steeds meer projecten tegelijk te kunnen uitvoeren. Dat spaart geld, maar ook ontzettend veel files.”

De Munck is het er roerend mee eens. “Kijk bijvoorbeeld bij de komende grote rioolvervangingen in steden of je de vierkante meters erboven meteen kunt aanpakken. Goede planning van dat soort zaken is cruciaal om vastlopen van het verkeer te voorkomen.”


Cobouw Café 22 januari: mobiliteit in Zuid-Holland

In het kader van de naderende provinciale Statenverkiezingen (20 maart) trekt het Cobouw Café het land door met Bouwend Nederland.

Elk Café staat in het teken van lokale bouwopgaven en elke keer gaat Cobouw in debat met politieke lijsttrekkers, bouwers en ondernemers uit de regio.

De komende editie vindt plaats op 22 januari in Den Haag en gaat onder meer over de mobiliteit in Zuid-Holland. U kunt daar bij zijn. Aanmelden kan hier.

Meer informatie over dat programma is hier te vinden.

Thema: Mobiliteit in Zuid-Holland
Datum:
 22 januari
Locatie: Millers (Plein 10a, Den Haag)
Aanvang: 19:00 (ontvangst vanaf 18:30)
Presentatie: Joost Zwaga en Thomas van Belzen
Tafelgasten: 

  • Floor Vermeulen (VVD), lijsttrekker gedeputeerde Zuid-Holland
  • Adri Bom-Lemstra (CDA), lijsttrekker gedeputeerde Zuid-Holland
  • Berend Potjer (GroenLinks), lijsttrekker gedeputeerde Zuid-Holland
  • Dennis van der Werff, Van der Werff Groep en regiovoorzitter Bouwend Nederland
  • Fries Heinis, directeur Bouwend Nederland (sidekick)

Intermezzo
Rutger Schonis, lid Tweede Kamerfractie van D66

 

Reageer op dit artikel