nieuws

Plastic Road, GeoKennis op Maat en Innovatieatelier winnen InfraTech Innovatieprijs 2019

infra Premium 969

Plastic Road, GeoKennis op Maat en Innovatieatelier winnen InfraTech Innovatieprijs 2019

De door KWS ontwikkelde Plastic Road, de digitale database van de ondergrond GeoKennis-op-Maat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Innovatieatelier van de drie noordelijke provincies hebben de InfraTech Innovatieprijzen 2019 gewonnen. De prijzen werden op woensdag 16 januari uitgereikt door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het Smart Traffic-systeem van Sweco won de Cobouw Publieksprijs.

Bouwend Nederland-voorman en juryvoorzitter Maxime Verhagen was opgetogen over alle inzendingen: “Dat de sector niet innovatief zou zijn werp ik verre van mij. Het enorme aantal van 67 hoogstaande inzendingen bewijst het tegendeel. Opvallend was dat veel inzendingen in gezamenlijkheid werden ingestuurd. Juist die samenwerking trof mij, want het is de enige manier waarop we in deze sector de enorme opgaven die er aan komen het hoofd kunnen bieden.”

De InfraTech Innovatieprijs 2019 kent drie categorieën: ‘productinnovatie’, ‘procesinnovatie’ en ‘vernieuwende samenwerking’. In totaal waren er 67 inzendingen, waarvan er negen – drie in iedere categorie – door een vakjury werden genomineerd. De negen kanshebbers moesten hun innovaties op 7 december voor de voltallige jury pitchen op de Bouwcampus in Delft. Daarna koos de jury drie winnaars.

Product

In de categorie productinnovatie gaat de InfraTech Innovatieprijs 2019 naar de Plastic Road van KWS. Het PlasticRoad-concept bestaat uit een prefab, modulaire en holle wegconstructie, gemaakt op basis van (gerecycled) kunststof. Door de prefab-productie, het lichte gewicht en de modulaire opbouw van de PlasticRoad zijn de aanleg en het onderhoud sneller, eenvoudiger en efficiënter uit te voeren dan bij traditionele wegconstructies. De jury toonde zich onder de indruk van  het concept. “De inzenders beogen door het hergebruik van plastic een forse bijdrage te leveren aan het plasticprobleem, 80% minder inzet van transport en zwaar materieel, 80% minder CO2, fijnstof en andere schadelijke emissies. Daarnaast is de PlasticRoad in staat om veel graafwerkzaamheden, de gehele puinfundering en een compleet hemelwaterriool uit te sparen.”

Proces

In de categorie procesinnovatie ging het project Geo-Kennis-Op-Maat van Basisregistratie Ondergrond, een project van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de eer strijken. De jury roemde het digitaliseringsproject. “Voor de jury is dit de winnaar, omdat gezamenlijk een stap is gezet naar waardecreatie met data. Het levert van de genomineerden de samenleving, bedrijven en opdrachtgevers het meeste ‘profijt’ op in reductie van fouten en kosten. Vanuit deze afspraken en verzamelde data kunnen nieuwe innovaties/toepassingen/diensten ontstaan. De jury meent dat het proces als voorbeeld dient voor een procesversnelling bij de totstandkoming van de digitalisering van de bovengrond.”

Samenwerking

Het Innovatieatelier van de drie Noordelijke provincies en de drie noordelijke waterschappen en aanwezige marktpartijen richt zich op het creëren van meer ruimte voor innovatie. Hierbij zijn in combinatie verfrissende nieuwe technieken toegepast: geen traditionele aanbesteding, maar een probleemstelling op 1 A4, waarop bedrijven met maximaal 2 A4 kunnen antwoorden. Vervolgens in elkaars bijzijn pitchen voor de opdrachtgever. De jury van de InfraTech Innovatieprijs was dermate gecharmeerd van het initiatief dat het Innovatieatelier met de prijs in de categorie ‘Vernieuwende samenwerking’ naar huis kon.

Goede ideeën

Minister van Nieuwenhuizen was enthousiast over de vele inzendingen, zo bleek tijdens de uitreiking van de Innovatieprijzen. “De sfeer van anders denken, van out of the box, voedt bij mij ook een gevoel van optimisme. Niet voor niets gaat mijn hart van dat soort innovaties sneller kloppen.” De minister nodigde de aanwezigen op InfraTech vervolgens expliciet uit om innovaties bij Rijkswaterstaat te melden. “Er moet ontzettend veel gebeuren aan al die infra die stamt uit de tijd van de wederopbouw. Het verkeer is ondertussen verachtvoudigd en vrachtwagens zijn gemiddeld drie keer zo zwaar geworden. We hebben die innovaties dus keihard nodig. We hebben in Nederland een naam hoog te houden. Goede ideeën zijn bij ons aan het juiste adres en zullen hun weg naar de praktijk vinden.”

Cobouw Publieksprijs

Lezers van Cobouw konden via de website stemmen op één van de 67 inzendingen. Het Smart Traffic-systeem van Sweco, het efficiënt aansturen van verkeerslichten door middel van een smartphone-app, kreeg de meeste stemmen en won woensdagochtend de Cobouw Publieksprijs.

De vakjury werd, behalve door Maxime Verhagen gevormd door Michèle Blom, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat; Annemieke Nijhof, CEO Tauw, Gerben Wigmans, Concerndirecteur Stadsbeheer Rotterdam en Tomas te Velde, Strategic Product Designer TU Delft. Het volledige juryrapport is terug te vinden op www.infratech.nl

InfraInnovator 2019

De winnaars van de InfraTech Innovatieprijs 2019 mogen zich twee jaar lang InfraInnovator noemen. Daarnaast ontvangen zij een InfraTech promotiepakket ter waarde van € 2.500,- of € 500,- cash.

Innovatiegalerij

Alle inzendingen zijn tijdens InfraTech 2019 te zien zijn in een speciale galerij op de beursvloer. Iedere inzending bevat een toelichting over bijvoorbeeld het maatschappelijk en/of praktisch probleem waar de innovatie een oplossing voor biedt, wat de verdiencapaciteit is van de innovatie qua tijd/geld/materiaalbesparing e.d. en met wie de innovatie tot stand kan komen (indien het nog niet toegepast wordt). InfraTech 2019 duurt nog tot en met vrijdag 18 januari a.s.


Fotobijschrift: Future proof. Klaar voor de toekomst. Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse infrastructuur – volgens het World Economic Forum in de top 3 van de wereld – maar voor de hele branche. InfraTech 2019 is hét kennisplatform waar de opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort. | Foto © Charles Batenburg

Reageer op dit artikel