nieuws

Niet één maar wel zes routes naar circulair asfalt

infra Premium 1064

Niet één maar wel zes  routes naar circulair asfalt

Bijna 60% minder CO2 uitstoot en meer dan 50% hergebruik van materiaal. Dat lijkt haalbaar met de toepassing van zes nieuwe asfaltsoorten die op de Infratech werden uitverkoren voor doorontwikkeling of een proefproject van Rijkswaterstaat.   

Op de vakbeurs in Rotterdam rijkte Rijkswaterstaat zes cheques uit aan aannemers om hun idee voor duurzamer asfalt. BAM mocht twee cheques mee naar huis nemen, Dura Vermeer, Heijmans, KWS en Ooms (Strukton) vielen een keer in de prijzen bij de competitie die was uitgeschreven om de ontwikkeling van circulair asfalt verder te stimuleren.

De prijsvraag kende twee categorieën. De eerste categorie betreft bijna marktrijpe innovaties voor nieuwe asfaltmengsels die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. In deze categorie ontvingen Dura Vermeer, Heijmans en BAM elk een cheque van 150.000 euro.

De tweede categorie betreft innovaties die zich nog in een prillere fase bevinden, nog tussen lab en proefvak.  BAM, KWS en Ooms ontvingen elk een cheque van 30.000 euro voor de mengsels die ze in deze categorie hadden ingediend.

Nog dit jaar drie proefvakken

De winnende inzendingen in categorie 1 krijgen dit jaar elk een proefvak op het Rijkswegennet. Als blijkt dat de opgegeven reducties ook in de praktijk worden behaald, ligt wat Rijkswaterstaat betreft de weg open naar grootschaliger toepassing.

De winnende producten in categorie 2 zullen dit jaar verder getest worden. Als de onderzoeken positief uitpakken komen ze vanaf 2020 ook in aanmerking komen voor een proefvak op het wegennet van Rijkswaterstaat. Geen van de zes producten is duurder dan de huidige bestaande asfaltsoorten. Al moeten de bedrijven volgens Rijkswaterstaat wel investeren om de capaciteit van hun productiefaciliteiten op te schalen. 

Ook in 2019 weer innovatiesubsidies

De prijsvraag is onderdeel van de zogenaamde Klimaatenveloppe 2018, van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) die door het kabinet is ingesteld om invulling te geven aan de klimaatafspraken van Parijs. EZK heeft Rijkswaterstaat gevraagd de CO2 reductie van de asfalt en betonsector te stimuleren. In 2019 blijven vanuit hetzelfde programma subsidies beschikbaar voor innovaties die leiden tot CO2 reductie in de GWW.  Het programma Asfalt Impuls  heeft als doel de levensduur van wegdekken te verddubbelen en de CO2 uitstoot te halveren. En dat zonder dat de aanlegkosten toenemen. Liefst pakt het zelfs nog wat goedkoper uit.

De bekroonde aannemers op de Infratech

Reageer op dit artikel