nieuws

Provincie en gemeente blunderden bij aanleg Uithoflijn: kostenstijging van 100 miljoen

infra Premium 1401

Provincie en gemeente blunderden bij aanleg Uithoflijn: kostenstijging van 100 miljoen

De provincie en de gemeente Utrecht hebben onprofessioneel gehandeld rond de Uithoflijn. Ze werkten onvoldoende samen en hebben te weinig oog gehad voor wat het beste is voor het project. Juist hierdoor liepen de kosten voor de aanleg van de sneltram in de Domstad enorm uit de hand.

Adviezen werden niet opgevolgd, de kostenraming was niet goed en het aantal wijzigingen dat in de loop van het project is aangebracht in het contract met BAM is ongebruikelijk groot.

Dat harde oordeel vellen de Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer. Hun gezamenlijke rapport over de problemen bij de aanleg van de tramlijn is dinsdagavond openbaar gemaakt. Inmiddels lopen de extra kosten voor de lijn met circa 100 miljoen euro op, becijferden de rekenkamers. Bovendien rijdt de lijn, die de overvolle bussen moet verlichten, pas veel later dan gepland.

De samenwerking tussen de gemeente, de provincie, de projectorganisatie en andere direct betrokkenen bij het project Uithoflijn, waaronder hoofdaannemer BAM, verliep moeizaam. Ook werden het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten gebrekkig geïnformeerd over de voortgang van het project. De informatie die zij kregen was vaak niet actueel. “De informatievoorziening aan de raad en Staten over het project vertoonde belangrijke tekortkomingen. Dit heeft de controlerende rol van de raad en de Staten bemoeilijkt”, luidt een conclusie uit het rapport.

Gevaar voor verder oplopende kosten nog niet geweken

Burgemeester en wethouders en Provinciale Staten erkennen dat de samenwerking ‘niet optimaal’ was. Zij beloven beterschap voor de toekomst. De rekenkamers zijn hier niet helemaal gerust op. Het gevaar is nog niet geweken dat het project in december 2019 nog niet wordt afgerond en dat de kosten nog verder zullen oplopen. “Alle betrokkenen zullen zich de komende tijd stevig moeten inzetten om de beoogde verbeteringen daadwerkelijk te realiseren.”

De betrokken bestuurders hebben wat uit te leggen aan de Utrechters, waarschuwt de PvdA in de Staten en de gemeente. “De miljoenen extra gaan ten koste van andere dingen die wij in de stad en provincie kunnen doen.”

Reageer op dit artikel