nieuws

Golfmuur in plaats van hoge dijken om Vlieland

infra 1405

Golfmuur in plaats van hoge dijken om Vlieland

Een golfmuur is afdoende om Vlieland tegen de zee te beschermen. Door nieuwe inzichten in de waterstanden en golven op de Waddenzee blijkt ook een alternatief zonder dijkverhogingen haalbaar.

Rijkswaterstaat acht drie alternatieve ontwerpen voldoende sterk om de waterveiligheid op het Waddeneiland voor de komende 50 jaar te garanderen. Op 13 december 2018 is hierover een informatieavond op Vlieland en kan worden gekozen tussen de drie oplossingen.

Hoge dijk

Lang leek een hoge dijk aan de kant van de Waddenzee de enige robuuste oplossing. Pas afgelopen zomer is duidelijk geworden dat de onzekerheden in de waterstanden en golfhoogten op de Waddenzee kleiner zijn.

Rijkswaterstaat heeft daarom alle kansrijke alternatieven opnieuw bekeken. Het blijkt dat de alternatieven minder zwaar hoeven te worden uitgevoerd. Het gaat om twee varianten met een golfmuur en bij het derde alternatief wordt het buitentalud verflauwd en aangepast met een berm. Dijkverhoging is in geen van de alternatieven nodig.

Golfmuur in 2021 aangelegd

Begin 2019 maakt de stuurgroep, die bestaat uit Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de gemeente Vlieland, een definitieve keuze uit deze drie alternatieven. Daarbij houdt de stuurgroep rekening met de reacties uit de omgeving.

De minister stelt vervolgens het zogeheten voorkeursalternatief vast en start de planfase. In deze fase kan nog bezwaar worden gemaakt. De nieuwe Waddenzeedijk wordt in 2021 gerealiseerd.

Reageer op dit artikel