nieuws

Aparte status Marktvisie verdwijnt bij Rijkswaterstaat: ‘geen gas terug’

infra Premium 2248

Aparte status Marktvisie verdwijnt bij Rijkswaterstaat: ‘geen gas terug’
GEBOUW WESTRAVEN rijkswaterstaat

De bijzondere status van de Marktvisie binnen Rijkswaterstaat vervalt. De poging om de  oude bouwcultuur te doorbreken en soepel samen te werken met de markt, wordt verankerd binnen de bestaande organisatie. De aparte projectorganisatie wordt begin 2019 opgedoekt.

De Marktvisie werd nog geen drie jaar geleden met veel bombarie op de Bouwcampus gelanceerd om de relatie met de markt te verbeteren. De visie moest leiden tot een innovatieve bouwsector met gezonde omzetten en winsten. Vijf leidende principes zou de ingesleten patronen moeten doorbreken: de bouw zou weer een trotse sector worden en niemand zou meer prijsduiken.

Gezonde sector?

Het klopt dat de bouwcrisis voorbij is, maar van een gezonde sector is nog lang geen sprake en veel bedrijven morren over de contracten van Rijkswaterstaat. VolkerWessels weigert nog langer in te schrijven op dbfm-projecten en stapte uit de lopende tender van de ViA15. Kort daarna gooide ook BAM de handdoek in de ring.

Vijf leidende principes

 1. Trots en plezier
 2. Samenstelling van teams en samenwerking zijn gericht op de opgave
 3. We kennen en erkennen elkaars belangen en risico’s
 4. Concurrentie is gebaseerd op de juiste variabelen
 5. Financiële afwikkeling is doelmatig, rendabel en financierbaar voor alle betrokkenen

De aparte programmamanager Aline Arends concludeerde vorig jaar nog dat de ingesleten bouwcultuur niet makkelijk meebuigt. Dat het uitrollen van de Marktvisie draait om het doorbreken van houding en gedrag. “Dat gaat nooit snel genoeg.”

Het aantal vervelende gesprekken met aannemers daalt, ervaart HID Jean Luc Beguin, ondanks de problemen met de zeesluis IJmuiden, de Ring Groningen, het Julianakanaal en de betonperikelen in tunnels, De directeur Grote Projecten ziet de bouw grilliger en kieskeuriger worden. Conflicten wil hij liefst samen met de markt zien op te lossen en de Marktvisie geeft hem daarbij de nodige houvast. Vorige week werd samen met de markt nog een nieuwe standaard geïntroduceerd voor het prestatiemeten.  Meer dan zestig partijen dachten mee.

“Veel resultaten”

Rijkswaterstaat acht de tijd rijp om vanaf volgend jaar helemaal de stekker te trekken uit de aparte status van de Marktvisie. Arends krijgt een andere functie en spreekt het vertrouwen uit over het vervolg van het traject: “De directeuren ademen de Marktvisie en we nemen geen gas terug.”

Rijkswaterstaat vindt dat er veel resultaten zijn bereikt en wijst op de verschillende projecten waar wordt gewerkt volgens de visie, zoals de renovatie van de Nijkerkerbrug in het Project DOEN en de krib- en oeververlaging langs het Pannerdensch Kanaal. Ook wordt gewezen op de maandelijkse Marktvisie-leerdagen, waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers samen opleidingen volgen.

Arends vindt dat de Marktvisie breed wordt gedragen en treedt met een gerust hart terug. “Alle betrokken organisaties zijn op hun eigen manier, passend bij de cultuur van de organisatie aan het werk gegaan om de Marktvisie te implementeren. Het is een morele overeenkomst dat we op die manier willen werken. Dat is ook van belang voor een gezond, duurzaam bedrijfsleven, waarbij je samen aan de gezamenlijke opgaven werkt, met trots en vakmanschap op een zakelijke en respectvolle manier.”

De ideale bouwcultuur:

 • Gelijkwaardig samenwerken in de keten
 • Realiseren en verbinden van opgaven
 • Denken, werken, handelen en leren in ketens
 • Dialoog voeren en anticiperend handelen
 • Excelleren in onze werken die gestart zijn vanuit reële randvoorwaarden
 • Vroegtijdig samen in gesprek over risico’s, informatiebehoefte en dilemma’s
 • Handelen op basis van kracht en sturen op houding en gedrag
 • Concurrentievoordeel door snelheid van ontsluiten en toepassen juiste kennis
 • Oog voor verschillen en kwaliteit en ruimte voor maatwerk

Bron: Marktvisie

 

Reageer op dit artikel