nieuws

Boskalis wint aanbesteding nieuwe wegverbinding tussen N69 en A67

infra Premium 2879

Boskalis gaat de nieuwe wegverbinding tussen N69 en de A67 in de Noord-Brabantse grensregio aanleggen. De onderneming won de aanbesteding van het project, dat een waarde heeft van ruim 80 miljoen euro.

Boskalis wint aanbesteding nieuwe wegverbinding tussen N69 en A67

De definitieve gunning van het contract door de provincie Noord-Brabant vindt in december plaats. De uitvoering van het project zal dan begin 2019 van start gaan.

Het project omvat de aanleg van de nieuwe wegverbinding van ongeveer 8,5 kilometer inclusief kunstwerken, de reconstructie van de huidige N69-Zuid tussen de Belgische grens en Valkenswaard over een lengte van 7,3 kilometer en de aanpassing van twee bestaande ontsluitingswegen.

Bij de uitvoering zal Boskalis de CO2-uitstoot door het materieel reduceren door de inzet van biobrandstof. Voor de realisatie van dit project maakt Boskalis gebruik van de brede expertise op het gebied van zowel grondstoffen, grondverzet, betontechniek als wegenbouw die aanwezig is binnen zijn Nederlandse organisatie.

Eerder dit jaar veegde de Raad van State alle bezwaren tegen de aanleg van de N69 van tafel.

Reageer op dit artikel