nieuws

Efficienter beheer van infra met digitale tweeling

infra 1146

Efficienter beheer van infra met digitale tweeling
More multi-view and high-quality similar pictures in my portfolio

Om infrastructuur efficiënt te kunnen beheren is er informatie nodig. Zoveel mogelijk en liefst over een lange periode. In een speciaal lab werkt ICT-bedrijf CGI aan een ambitieuze digital twin van de Nederlandse infrastructuur. Zodat de beheerders niet overvallen worden door storingen van bruggen, wissels of kleppen, maar ze zien aankomen en tijdig maatregelen kunnen treffen.

Appjes en digitale tooltjes. Honderden kent Aad van Kempen er. Om de conditie van een brug te monitoren, de waterkwaliteit van een vaarweg, de bebouwingshoogtes in een binnenstad, de staat van onderhoud van een pijpleiding. Wekelijks komt hij wel een paar nieuwe tegen of wordt hij benaderd door iemand die het ei van Columbus meent te hebben gevonden.

Vuurpijlen noemt de directeur Consulting Services van ICT-dienstverlener CGI ze. Iemand schiet iets af, de programmaatjes lossen even een overzichtelijk probleem op,  maar raken daarna ook weer snel in de vergetelheid. Dat komt vooral omdat de tooltjes op zichzelf staan, gericht zijn op één probleem, vaak ook op één locatie en ook nog eens gebonden aan tijd. Ze missen de inbedding in een groter geheel.

Aad van Kempen, directeur Consulting Services van CGI.

Om echt slim asset management te kunnen plegen aan infrastructuur is volgens Van Kempen een integralere benadering nodig.  Niet alleen voor grote beheerders als Rijkswaterstaat en ProRail het maar ook voor provincies, kabelexploitanten, waterschappen en andere organisaties met veel infrastructuur in beheer.

Daarvoor moeten meer parameters worden bijgehouden die stuk voor stuk zijn gekoppeld aan locatie en tijdstip. Slimme analyses van de data kunnen bijzondere kruisverbanden aan het licht brengen. “Want om die slijtage van die elektromotor van die sluis vast te stellen heb je misschien helemaal geen speciale sensor nodig. Je kunt het zien aankomen door het toenemende stroomverbruik van die motor. Maar dan is het zaak  die informatie wel beschikbaar te hebben, en te ontsluiten.”

Het iAmlab aan het werk.

Met het Infra Asset Managementlab, kortweg iAmlab, dat CGI vorig jaar in het leven riep wil het automatiseringsconcern zo’n model bieden. De digitale tweelingmodellen van de infrastructuur moeten niet alleen de actuele toestand van bijvoorbeeld een brug in beeld brengen, maar meteen de consequenties duidelijk maken voor het omliggende wegennet wanneer die in storing gaat. In dat model is die brug dus geen geïsoleerd object, maar een verbinding in een groot netwerk. Een netwerk, dat met sensoren op strategische plekken informatie prijsgeeft; meer en sneller dan voorheen.  Van Kempen: “ Dat moet ook wel, want we doen een veel groter beroep op infrastructuur dan vroeger. Alles moet 24 uur per dag beschikbaar zijn. Buitendienststellingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.”

Erlenmeyers noch zuurkasten

De achtste verdieping van het Nederlandse hoofdkantoor van CGI in Rotterdam is grotendeels gereserveerd voor het iAmlab. Er staan geen erlenmeyers te pruttelen op gaspitten, zuurkasten zijn  nergens te bekennen. De ‘laboratoriummedewerkers’ doen in hun gewone kloffie hun werk achter een beeldscherm. De ruimten waarin ze dat doen zijn wel vernoemd naar belangrijke internationale waterwerken en andere infra. Op grote beeldschermen aan de plafonds spelen voortdurend filmpjes van wegen, tunnels, sluizen, spoor en andere infra. Alsof ze zich in een verkeersleidingscentrum bevinden.

“Het eigenlijke werk, het manipuleren van de bits en bytes is in het iAmlab niet minder abstract dan bij het werken voor de bancaire sector, de petrochemie of al die andere sectoren waarvoor CGI werkt” verduidelijkt Van Kempen. “Maar op deze manier wordt het toch iets concreter. Onze specialisten switchen ook niet voortdurend tussen sectoren. Wij hechten eraan dat mensen een branche waarin ze adviseren ook goed kennen. Je werkt niet het ene moment voor een farmaceutisch bedrijf, om de volgende dag aan de slag te gaan met een automatiseringstraject voor een aannemer. Met de beeldschermen en de namen creëren we een passende sfeer. Dat is ook prettig voor klanten die over de vloer komen. Het is toch anders of je in de Oosterscheldekering-zaal een scrum-sessie houdt of in anonieme zaal die wordt aangeduid met een nummer.”

Digitale werkelijkheid brengt gegevens van verschillende sensoren samen

Van veel infrastructuur wordt natuurlijk al volop informatie ingezameld. Steeds meer constructies worden met sensoren uitgerust voor de monitoring en vaak zijn ze al met BIM gebouwd. Satellieten komen ook regelmatig over en houden van boven allerlei parameters in de gaten. Uiteenlopend van hoe het stadsgroen zich ontwikkelt tot het fijnstofgehalte in de stadslucht. Om die metingen te kalibreren moeten ze soms worden vergeleken met de meetgegevens van snuffelpalen ter plekke.

In de digitale werkelijkheid die Van Kempen en collega’s voor ogen staat kunnen al die gegevens samenkomen, al moet het ook weer niet tot een nodeloos zwaar model leiden. Van Kempen: “Het is maar de vraag of dat model waarin je de peilhoogtes in de stadssloten kunt zien en bergingsmogelijkheden, ook toegang moet bieden tot de gevelopbouw van de gebouwen langs die wateren, die immers in de BIM-modellen staan. Tegelijkertijd  gaat het erom dat je de modellen wel zo flexibel bouwt dat dergelijke koppelingen in de toekomst alsnog gemaakt kunnen worden. Daarom werken we met open standaarden.”

“Als je nu naar onze modellen kijkt, sla je misschien nog niet achterover van wat de digital twins kunnen.” Maar ze laten volgens Van Kempen wel zien waar het naartoe gaat. “We staan echt op een kantelpunt. In het iAmlab komen veel technieken samen: van big-data verwerking, visualisaties en augmented reality tot en met cybersecurity en geo-informatie. Mensen uit al die disciplines werken hier samen. Geregeld doen ze opdrachten voor klanten als Rijkswaterstaat, ProRail, een waterschap of een provincie, maar we bouwen ook dingen waar niet direct een opdrachtgever voor is. Omdat we  er van overtuigd zijn dat het een noodzakelijke stap is die nodig is om te komen tot efficiënt beheer van infra. Dat je onderhoud beter kunt plannen. Niet op basis van kerncijfers of omdat het al jaren zo gaat, maar op basis van realistische actuele gegevens. Dat levert natuurlijk besparingen op. Direct in onderhoud, maar ook door geringere uitval van de infra. Per saldo is het ook duurzamer.”

De kantonnier kwam met een emmertje zand

Van Kempen besluit: “”Mijn opa was wegkantonnier bij Rijkswaterstaat. Als er een melding binnenkwam van een gat in de weg, stapte hij in zijn auto met een emmertje zand en vulde dat provisorisch op. Dan was het wegvak een tijdje afgezet. Zo willen we het nu natuurlijk niet meer. We willen dingen sneller weten, liefst al voordat het misgaat. Dan kun je tijdig maatregelen nemen en onderhoud inplannen. Dat is modern omspringen met asset management.”


CGI

CGI is een Canadese ICT dienstverlener die wereldwijd 73.000 mensen in dienst die met elkaar vorig jaar 10,8 miljard dollar omzetten. De omvang van het bedrijf verdubbelde ruimschoots in 2012 met de overname van de Brits-Nederlandse branchegenoot Logica (voorheen CMG).

Reageer op dit artikel