nieuws

Bedrijven willen meer samen bouwen met het Rijk

infra 745

Bedrijven willen meer samen bouwen met het Rijk

Het bedrijfsleven pleit voor meer samenwerking tussen de overheid en bedrijven om grote infrastructurele projecten te realiseren. Werkgeversvereniging VNO-NCW stelt dat zulke projecten, bijvoorbeeld nieuwe spoorverbindingen en uitbreiding van Schiphol in zee, grotendeels met privaat kapitaal gefinancierd kunnen worden.

“Het enige dat de rijksoverheid hoeft te doen is regie nemen, regels aanpassen en eigen vermogen inbrengen”, schrijven voorzitter Hans de Boer en directeur Cees Oudshoorn van VNO-NCW in een opiniestuk in het AD. Ze noemen de Tweede Maasvlakte en de Westerscheldetunnel als succesvolle voorbeelden uit het verleden.

De werkgevers zouden graag zien dat Eindhoven betere internationale verbindingen krijgt. Voor de bereikbaarheid van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn snelle lightrail-verbindingen volgens De Boer en Oudshoorn ‘onontbeerlijk’. Ze stellen voor om de meest kansrijke projecten samen te gaan uitwerken. Daartoe zou een nieuw orgaan, een zogeheten ‘publiek-privaat Versnellingshuis’, moeten worden opgericht.

“Met de oprichting van een nieuwe investeringsbank, Invest NL, is al een eerste stap gezet voor de financiering van dit soort projecten. Maar dat is niet genoeg. Belangrijker nog is dat degelijke en gezonde investeringsplannen worden uitgewerkt.”

Reageer op dit artikel