nieuws

BAM, Heijmans en VolkerWessels slepen 3 miljard aan infra-orders bij Schiphol binnen

infra 8694

BAM, Heijmans en VolkerWessels gaan komende negen jaar alle infrastructuur op Schiphol uitbreiden en onderhouden. Met deze contracten is een bedrag van tussen de 2,5 tot 3,5 miljard euro gemoeid. Andere huisaannemers als Dura Vermeer, Strukton en Ballast Nedam vallen vooralsnog buiten de boot.

BAM, Heijmans en VolkerWessels slepen 3 miljard aan infra-orders bij Schiphol binnen

Schiphol verdeelde de opdrachten in zes percelen, waarbij de luchthaven via een Europese aanbesteding voor vijf percelen voorkeurskandidaten selecteerde. Voor de start- en landingsbanen is de gunning aangevochten en loopt een juridische procedure. Schiphol wil niet verklappen welk verliezend bouwbedrijf bezwaar heeft gemaakt. “Dat is commercieel gevoelige informatie die wij niet prijsgeven.”

Schiphol wil ook niet ingaan op welke partijen nu buiten de boot vallen voor alle infra-projecten van de komende jaren, maar toont zich tevreden met gemiddeld 3 tot 4 inschrijvingen per perceel. “Alleen voor het specialistische perceel van vliegtuigopstelplaatsen waren maar twee geschikte partijen in de race”, licht de luchthaven toe.

Risico prijsstijgingen ligt bij Schiphol

De luchthaven verwacht met de onderhoudscontracten kosten te besparen ten opzichte van de huidige contracten: “Indien de beoogde opdrachtnemers de concretiseringsfase succesvol doorlopen, levert dit Schiphol direct een efficiency voordeel op ten opzichte van de huidige situatie. Belangrijker is dat de overeenkomsten voorzien in een verdere kostenoptimalisatie van ten minste 2,5% per termijn van 3 jaar. De maincontractors en Schiphol delen de baten van deze optimalisaties eerlijk. In absolute zin kunnen de uitgaven aan de maincontractors alsnog stijgen. Schiphol heeft het risico van stijgende bouwkosten niet bij de markt neergelegd, het contract voorziet in een indexatieregeling.”

Kern van de opdrachten is het onderhouden van en investeren in bestaande infrastructuur op de luchthaven. Daarbij is steeds een vaste partner aanspreekpunt voor een perceel. Bijzonder dat voor het eerst is aanbesteed op basis van het concept ‘Vested’. De methode is overgewaaid uit de Verenigde Staten. De gedachte is binnen een contract sprongen voorwaarts te maken. Dat kan door een contract in meerdere fases te knippen en per periode financieel af te sluiten. Extra ambities worden beloond met een bonus, maar die ambities zijn de standaard voor de volgende fase. Zo komt de lat steeds hoger te liggen. Bovendien kan binnen het contract ruimte worden gegeven aan een veranderend businessmodel.

250 km per uur

Het gaat om zowel weg- als vliegtuiginfrastructuur. Zoals bekend moet het asfalt van start en landingsbanen aan zeer hoge eisen voldoen. De opdrachtgever hanteert daar strenge eisen voor. De zwaarste Boeings landen met een kracht van 250 kilometer per uur op de 75 centimeter fundering met 20 centimeter asfalt. De bedrijven waarmee Schiphol de finaliserende fase van de aanbesteding ingaat, zijn BAM, Heijmans en VolkerWessels.

Vaste partners

Onder de noemer ‘Main contracts 2019’ startte Schiphol een Europese aanbesteding om voor de zes percelen een vaste partner te selecteren voor bouw, verbouw en onderhoud van de infrastructuur. Het strategisch partnership wordt voor maximaal negen jaar afgesloten. De tenderfase verliep op basis van Best Value Procurement, waarbij is gezocht naar de beste partij voor een project. Ook een kansen &risico-dossier en interviws met sleutelfiguren wegen dan mee bij de gunning.

De percelen zijn raamcontracten met een looptijd van 9 jaar. Daarbinnen wordt per perceel een prestatiecontract afgesloten van 3 jaar met de mogelijkheid die nog twee keer te verlengen. worden in eerste instantie voor drie enkele jaren afgesloten en worden bij goede prestaties verlengd. Zo is  bijvoorbeeld  Heijmans geselecteerd als voorkeurskandidaat voor het perceel met Terminal 1 & 2, met een indicatieve jaaromzet van 37 miljoen euro. De initiële looptijd van het contract is drie jaar, met een optie tot tweemaal drie jaar verlenging.

Kostenoptimalisatie

Schiphol beoordeelde de inschrijvingen zwaar op de ambitie van de bouwers om bij te dragen aan het doel om ‘Europe’s Preferred Airport’ te worden.

Daarom lag in de aanbesteding de nadruk op kostenoptimalisatie, verbeteren van de bedrijfsvoering, verduurzaming en het toepassen van (digitale) innovaties. De bouwbedrijven worden prestatiegericht beloond en de prestaties bepalen uiteindelijk ook het aandeel in de realisatie van de projectenportfolio.

Voorjaar 2019 buiten aan de slag

Met de geselecteerde bedrijven gaat Schiphol nu de concretiseringsfase in. Dat betekent dat de bouwbedrijven de komende maanden hun aangeboden plannen en prestaties uitwerken en afstemmen met Schiphol.

Als de definitieve uitwerking nog steeds past binnen de uitvraag en de operatie van Schiphol, dan gaan de partijen over tot het daadwerkelijk sluiten van de overeenkomsten. Naar verwachting is dat eind 2018, waarna in april 2019 de uitvoering start.


6 percelen

  1. Perceel Vliegtuigopstelplaatsen – Combinatie KWS Infra -VolkerRail (VolkerWessels)
  2. Perceel Landzijdige infrastructuur – BAM Infra
  3. Perceel Ondergrondse Infrastructuur – BAM Infra
  4. Perceel Terminal 1 & 2 – Heijmans Utiliteit
  5. Perceel Terminal 3 & Schiphol Plaza – BAM Bouw en Techniek
  6. Perceel Start- en landingsterreinen – Lopende bezwaarprocedure

 

Reageer op dit artikel