nieuws

Raad van State geeft groen licht voor aanleg windpark Fryslân

infra 779

Raad van State geeft groen licht voor aanleg windpark Fryslân

Windpark Fryslân mag worden aangelegd. Dat heeft de Raad van State besloten. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat de bezwaren tegen het zogeheten inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu ongegrond zijn.

Dat betekent dat in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezand aan de Afsluitdijk windturbines mogen komen op zo’n 6,5 kilometer van de Friese kust. Daarbij hoort ook de aanleg van een werk- en natuureiland van twee hectare.

De locatie van windpark Fryslân, dat 89 turbines krijgt met een totaalvermogen van ongeveer 320 megawatt. (beeld: Windpark Fryslân)

Verschillende bezwaarmakers, waaronder watersportverenigingen en branchevereniging HISWA en natuurorganisaties zoals de IJsselmeervereniging, hadden beroep aangetekend tegen de plannen. Zij vrezen dat het windpark nadelige gevolgen zal hebben voor de scheepvaart en het watersporttoerisme en daarmee voor de werkgelegenheid van de watersportbedrijven rond het IJsselmeer.

Uit onderzoeken is echter gebleken dat het windpark “de gebruiksmogelijkheden van het IJsselmeer naar verwachting niet verslechtert” en daarom geen “relevante effecten zal hebben op het toerisme en de werkgelegenheid”, aldus de Raad van State. De windturbines staan zo ver van elkaar dat de recreatievaart er veilig tussendoor kan varen. Zeil- en motorvaartuigen gebruiken de locatie van het windpark maar beperkt, omdat de belangrijkste vaarroutes over het IJsselmeer het windpark niet doorkruisen.

Voldoende onderzoek gedaan naar gevolgen van de komst van het windpark

Volgens de hoogste bestuursrechter is uit onderzoek ook vast komen te staan dat de gevolgen van het windpark op de windcondities voor de kust van Makkum naar verwachting beperkt zijn. Bovendien hebben de ministers de zekerheid verkregen dat de ‘natuurlijke kenmerken’ van het gebied niet zullen worden aangetast. “Er is voldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van de komst van het windpark voor de natuurwaarden en de dieren die in en rond het IJsselmeer leven”, aldus de Raad van State.

Windpark Fryslân zal bestaan uit 89 turbines en krijgt een vermogen van ongeveer 320 megawatt, goed voor elektriciteit voor ongeveer 340.000 huishoudens. Het windpark levert naar verwachting de eerste stroom in 2021.

Lees hier de volledige uitspraak van de Raad van State.

Reageer op dit artikel