nieuws

Ring Groningen A7 nu al twee jaar vertraagd: Ontwerp blijkt complexer

infra 4856

Ring Groningen A7 nu al twee jaar vertraagd: Ontwerp blijkt complexer

De oplevering van de ring Groningen loopt nu al twee jaar vertraging op. De uitwerking van het ontwerp blijkt veel ingewikkelder dan gedacht, waardoor ook de uitvoering complexer is. De weg is op zijn vroegst in 2023 klaar, maar meer vertraging wordt niet uitgesloten.

Dat heeft de projectorganisatie bekend gemaakt. Om de vertraging nog enigszins te beperken wordt komende zomer vijf weken aaneengesloten doorgewerkt. De combinatie Herepoort gaat in deze periode de bouwkuip voor de verdiepte ligging aanleggen. Het plan moet overigens nog wel getoetst worden op veiligheid en beheersbaarheid en is nog niet goedgekeurd door de opdrachtgever.

Ring 5 weken helemaal afgesloten

Als die goedkeuring volgt, wordt van 20 juli tot en met 24 augustus de zuidelijke ringweg (A7/N7) vanuit Drachten in de richting Hoogezand tussen het Julianaplein en de Europaweg helemaal afgesloten. Aannemer Combinatie Herepoort (CHP) gaat in deze periode de bouwkuip voor de verdiepte ligging aanleggen.

Fikse tegenvaller

Meer over dit infraproject

Meer over dit infraproject
Een fikse tegenvaller zo aan het begin van het d&c-contract met een waarde van 388 miljoen euro. Het project werd in augustus 2016 gegund aan de opmerkelijke combinatie van de Noordelijke bouwers Oosterhof Holman Infra, Koninklijke Sjouke Dijkstra, Roelofs Wegenbouw en Jansma Drachten die de samenwerking zochten met de Duitse partners: Max Bögl en Züblin. Eind vorig jaar bleek al dat de combinatie worstelde met het ontwerp en aan de slag was  met een herijkingdocument. Voor tegenvallers hebben de partijen overigens een alliantiepot achter de hand.

Het bouwproject met de aanleg van een bredere, verdiepte weg dwars door de drukke stad is zeer complex. De combinatie heeft meer tijd nodig gehad om het definitief ontwerp af te ronden. Ook bleken ineens veel meer vleermuizen dan gedacht die de uitvoering compliceren. Door het meerwerk verschuift de oplevering van 2021 naar 2023.

Doorwerken van 07.00 tot 19.00 uur

Daarbij zijn een aantal mogelijkheden in kaart  gebracht om de uitloop zo veel mogelijk binnen de perken te houden. De zomerstremming is de eerste beheersmaatregel die wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gekozen voor een korte, intensieve periode met overlast. Dit is om een langere periode van vertraging en overlast doordat in de nacht gewerkt moet worden te voorkomen. In principe wordt gewerkt van 07.00 tot 19.00, maar bij nieuwe tegenvallers kan worden doorgewerkt tot 23.00 uur.


Hoofdpunten risicobeheersing

-Uitwerking vormgeving/ontwerp
-Verkeersmaatregelen/hinder
-Verlies draagvlak omgeving
-Areaalgegevens onjuist
-Kabels en leidingen
-Versterking regionale economie
-Industriële automatisering, w.o. TTI en bruggen
-Gewijzigde aardbevingsnorm


Projectgegevens Ring A7 Groningen

Opdrachtgevers: Rijkswaterstaat/Provincie Groningen/Gemeente Groningen
Opdrachtnemer: Combinatie Herepoort (Max Bögl, Züblin, Oosterhof Holman Infra, Koninklijke Sjouke Dijkstra, Roelofs Wegenbouw en Jansma Drachten)
Contractvorm: D&C met concurrentiegerichte dialoog
Contractwaarde: 388 miljoen euro (incl. btw)
Projectomvang: 700 miljoen euro
Gunning: mei 2016
Start bouw: zomer 2017
Openstelling was: 2021

Verwachte openstelling nu: 2023


Reageer op dit artikel