nieuws

Hoe snel bezwijken tunnels? Nachtelijke brandproeven in A2 Maastricht

infra 3942

Hoe snel bezwijken tunnels? Nachtelijke brandproeven in A2 Maastricht
2001-10-24 20:42:00 POL202 - 20011024 - AIROLO, SWITZERLAND : This Police handout picture shows the accident site in the Gotthard tunnel, shortly after the fire broke out, Wednesday 24 October 2001. At least ten people were killed in a head-on truck crash and fire in the major Alpine tunnel, but officials said safety features prevented a much worse disaster.EPA PHOTO KEYSTONE/KANTONSPOLIZEI TESSIN/MAI-hh

Hoe snel bezwijkt het beton in de Coentunnel of A4-tunnel bij een mega-brand. Veel te snel, bleek uit proeven met betonblokken in het laboratorium, nu wordt het beton in de tunnels zelf aan hitte blootgesteld. Bij nacht en ontij brandt de speciale oven komende week in de A2-tunnel in Maastricht.

Met een speciale oven van 1 x 1 meter testen onderzoeksbureau Effectis en aannemer Strukton ter plekke het beton op afspatgedrag. Op 15 verschillende plekken wordt de test herhaald, bevestigt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Er is goed nagedacht over de de wanden en plafonds met en zonder extra hitteschilden. Na een paar keer proefdraaien is het nu tijd voor de echte testen.

“De oven bereikt een hitte van een megabrand van 200 MegaWatt en dan wordt gekeken hoe en wanneer het beton reageert. Beide partijen kijken steeds mee en eventuele schade wordt zo snel mogelijk hersteld door de onderhoudsaannemer Strukton, die ook de tunnel heeft gebouwd”, licht Suzanne Maas van Rijkswaterstaat toe.  Nog deze zomer hoopt de projectorganisatie in Maastricht meer duidelijkheid te hebben of extra maatregelen nodig zijn.

Spannend, want nu moet blijken of de schokkende resultaten van de lab-proeven kloppen. Toen bleek namelijk dat het beton veel sneller bezwijkt dan verwacht en tunnels sneller instorten bij een grote brand.

Het probleem speelt vooral bij betonmengsels die vanaf 2008 zijn gebruikt. Sindsdien worden vaker stoffen bijgemengd om een ‘duurzamer’ mengsel te krijgen, maar dat heeft dus mogelijk grote gevolgen voor de brandwerendheid.

Minimaal 1 uur overeind

Bij landtunnels horen de constructies minimaal een uur overeind te blijven en bij watertunnels twee uur. Die brandeisen werden vorige zomer bij lange na niet gehaald bij de proeven van de betonblokken in het laboratorium.

Sindsdien speelt de vraag welke gevolgen het extra risico op instortingsgevaar moet hebben voor de lange termijn. Moeten er extra hitteschilden komen in bestaande tunnels?  Moeten er extra eisen komen voor nieuwe tunnels, zoals de Blankenburgtunnel of Rijnlandroute? Niemand die op die vraag nog een antwoord kan geven.

Paniek is voorkomen

Acuut zijn voor een de 4 recente tunnels extra maatregelen getroffen om sneller te ontruimen in geval van een grote brand (meer dan 200 MegaWatt). De speciale veiligheidsbeambte van Rijkswaterstaat Peter Kole wist paniek te voorkomen maar moest veel uitleggen na de ophef: “Bij 4 recent opgeleverde tunnels hebben we meteen extra maatregelen afgesproken.

Een groter risico op bezwijken betekent dat de brandweer zich sneller zal terugtrekken. Hulpdiensten moeten veilig kunnen werken. Iedereen heeft het hoofd koel weten te houden en beseft dat niet meteen antwoorden zijn op alle vragen.”

Nog meer proeven op stapel

Voordat drastische maatregelen worden genomen, voert Rijkswaterstaat eerst meer proeven uit. Afgelopen maanden waren nodig om goed in kaart te brengen hoe het beton betrouwbaar kan worden getest. Ook zijn de brandtesten in de laboratoria herhaald.

De proeven in de Koning Willem-Alexandertunnel duren nog tot 13 april. In de nachtelijke uren worden om en om de verschillende buizen afgesloten voor de praktijkproeven.

Daarna volgen vergelijkbare proeven in de Twentetunnel (N35), Ketheltunnel (A4) en Tweede Coentunnel (A10). De eveneens recent opgeleverde A2-tunnel Utrecht en de Sluiskiltunnel hoeven niet nader onderzocht. Daar is een ander mengsel gebruikt en vooraf met brandproeven aangetoond dat het beton aan de brandeisen voldoet.

 

Reageer op dit artikel