nieuws

Havenbedrijf Rotterdam houdt touwtjes strak in handen

infra 2620

Havenbedrijf Rotterdam houdt touwtjes strak in handen

Havenbedrijf Rotterdam is vast van plan haar koploperspositie te behouden en investeert komende jaren honderden miljoenen in slimme infrastructuur.
Het accent ligt nu op het omleggen van de Betuweroute, een slimme containerroute en het uitbaggeren van de Nieuwe Waterweg. ‘Havenbaron’ Ronald Paul is er klaar voor: “Geen project zonder risico.”

De bouwcrisis is ook in de Rotterdamse haven voorbij. Een recordaantal grote klussen staat op stapel. Het Havenbedrijf investeert jaarlijks honderden miljoenen in nieuwe bouw- en infraprojecten. Chief Operating Officer (COO) Paul heeft nooit geloofd in het concept ‘Markt, tenzij…’ en houdt graag de touwtjes zelf in handen.

‘Tekort aan mensen? Merken we niks van’

Over teruglopende belangstelling voor de haventenders of hogere inschrijfprijzen heeft hij niets te klagen. “Een tekort aan heipalen of mensen? Daar merken wij nog niets van. Ik krijg vooral bouwers tegenover me die opgetogen reageren als ze een klus binnenhalen. En ook hele teleurgestelde partijen als ze misgrijpen.”De bouwers zien ook al brood in de vervolgprojecten, vooral van bedrijven die aansluiting willen op de nieuwe containerbaan.

Bouwers denken mee

Paul ziet hele betrokken bouwers tegenover zich die bereid zijn om mee te denken. Het Theemsweg-ontwerp op hoge betonnen kolommen dwars door de haven, is voor een groot deel uitgewerkt door het Havenbedrijf zelf. “De afstand tussen de kolommen lag vast, maar niet als keiharde contracteis. We willen een optimaal ontwerp, dat betekent dat je open en transparant over voor- en nadelen van verschillende concepten moet praten en samen op zoek gaat naar optimalisaties”, aldus Paul.

Ook over lastige raakvlakken en potentiële knelpunten is uitgebreid onderhandeld. Paul: “Waar zie je risico’s en waarom hang je daar dat prijskaartje aan? Daar hebben we in de onderhandelingsfase uitgebreid over gepraat. Het is een lastig project en vooral complex vanwege de drukke ingeklemde locatie vlak bij de Brittanniëhaven.”

Extra windschermen

De extra geluidseisen en onverwachte wind zorgden ook voor de nodige ontwerpvraagstukken. De oplossing is verhoging van de opstaande rand tot 1,7 meter over de gehele lengte van de verhoogde betonnen constructie. Daarnaast zijn er extra windschermen geplaatst. 30 meter hoge halfronde schermen beschermen het scheepvaartverkeer tegen zijwind bij de Calandpassage.

Uitvoering start dit jaar

Nog dit jaar komen beide projecten in uitvoering. Het is tien jaar geleden dat de Betuweroute werd opgeleverd. Het spoortracé in de Rotterdamse havens was altijd al druk en de kruising met de Calandbrug een steeds groter probleem vanwege de toenemende spoor- en scheepvaartvervoer. Al snel werd het idee geboren om het spoor op een hoog viaduct om te leggen via het Theemswegtracé en treinverkeer en scheepvaart los te knippen.

Het Havenbedrijf streeft al jaren naar een oplossing, maar wilde niet alleen opdraaien voor de benodigde 300 miljoen euro. Het Rijk en de EU dragen hun steentje bij. Daarna werd de knoop doorgehakt dat niet ProRail, maar het Havenbedrijf op zoek mocht naar een geschikte bouwer, maar de aanbesteding liep niet helemaal op rolletjes.

Gedoe over risico’s

Er was tijdens de tender gedoe over de risicoverdeling. Brieven gingen over en weer, maar uiteindelijk werd de klacht ingetrokken na een verduidelijkende toelichting. “Geen project zonder risico’s”, reageert Ronald Paul. “Daar moet je van te voren goede afspraken over maken en dat gaat wel eens gepaard met discussie. Daar zijn we goed uitgekomen. Risico’s gooi je niet over de schutting, maar horen bij de partij die ze het best kan beheersen.” De strubbelingen zijn wel aanleiding voor Bouwend Nederland en het Havenbedrijf om de contractvoorwaarden voor nieuwe projecten weer eens tegen het licht te houden.

Besix, Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants aan de slag

De combinatie van Besix, Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants zag de klus uiteindelijk wel zitten en werd gecontracteerd voor de onderbouw van de spoorlijn. De opdracht omvat het bouwen van een verhoogd spoorviaduct met een lengte van vier kilometer, inclusief twee stalen boogbruggen halverwege de Havenspoorlijn. De bedoeling is de tweede helft van dit jaar buiten te beginnen en het project in 2020 op te leveren.

VolkerWessels voor Container Exchange Route

Bijna gelijktijdig gaat VolkerWessels aan de slag met de Container Exchange Route (CER). De nieuwe 11,5 kilometer betonnen baan verknoopt de diepzeeterminals, empty depots, railterminals en distributiebedrijven met elkaar. “Zo’n diepzeecontainerschip kan natuurlijk niet ver de haven in”, legt Paul uit, “maar na het lossen moeten die containers wel naar allerlei verschillende bestemmingen. CER optimaliseert dat proces, en we zijn al voorbereid op een volautomatische afhandeling op termijn.”

‘Maasvlakte wordt een grote terminal’

Met de slimme verbinding tussen de containerterminals verwacht het havenbedrijf veel kortere verblijftijden voor schepen en lagere uitwisselkosten voor terminals. “In feite wordt de Maasvlakte één grote terminal”, aldus Paul. VolkerWessels-dochters KWS en Van Hattum & Blankevoort gaan aan de slag met de betonnen baan. Het aanpassen van het ICT-systeem gebeurt in een later stadium. Bij het project van 175 miljoen euro horen drie spoorviaducten en verschillende kruisingen.

Verdieping nieuwe Waterweg

Het uitbaggeren van de Nieuwe Waterweg is nog zo’n megaklus die wordt uitgevoerd in de Rotterdamse haven. Concurrentie Baggeraars Boskalis en Van der Kamp zijn eind maart begonnen met verdiepen van de waterweg met nog eens anderhalve meter tot ruim 16 meter, zodat nog grotere schepen de Botlekhavens kunnen bereiken vanuit zee. De concurrentie met andere havens is moordend, dus is het van het grootste belang om up-to-date te blijven. Rotterdam zet in op duurzaamheid en sublieme logistieke afhandeling. Jaarlijks passeren ruim dertigduizend zeeschepen en meer dan honderdduizend binnenvaartschepen de Rotterdamse haven.


 

Container Exchange
Route Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam
Opdrachtnemer: KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort
Contractvorm: d&c met onderhandeling
Projectwaarde: 175 miljoen euro
Start bouw: 2018
Oplevering: eind 2020
Commerciële ingebruikname: in 2021


Theemswegtracé
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam
Opdrachtnemer: combinatie SaVe Besix, Mobils, Dura Vermeer, Hollandia Iemants
Contractvorm: e&c met onderhandeling
Projectwaarde: 300 miljoen euro
Start bouw: 2e helft 2018
Oplevering: 2020

 

Reageer op dit artikel