nieuws

VolkerWessels stapt in Zwols alliantie-bootje met ProRail: “Er is al geoefend”

infra Premium 2263

VolkerWessels stapt in Zwols alliantie-bootje met ProRail: “Er is al geoefend”

Het spoorknooppunt van Zwolle moet ontrafeld. Een complexe risicovolle klus waar ProRail heeft gekozen voor een alliantie-contract. VolkerWessels stapt in het bootje met 170 miljoen euro aan boord.

Bewust is gekozen voor een alliantie-contract waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer vergaand zullen samenwerken. Het gaat om een spoorverdubbeling, een dive-under en een nieuw opstelterrein.

Samen risico’s delen en actief op zoek naar optimalisaties

Na vijf jaar voorbereiding zijn de handtekeningen gezet. Het bootje mag natuurlijk geen zinkend schip worden. Projectmanager Allert Maijers van ProRail beantwoordt enkele vragen over dit bijzondere contract.

Allert Maijers: “Alliantie moet juiste omvang hebben.”

Waarom is bij spoorknoop Zwolle voor een alliantiecontract gekozen?
“ProRail wil deze contractvorm meer gebruiken omdat het de samenwerking met de aannemer verbetert. Vooral omdat we ermee stimuleren dat we gezamenlijk risico’s beheersen actiever zoeken naar optimalisaties. De aard van het contract IJssel-Herfte leent zich erg goed voor de alliantievorm door de omvang, hoeveelheid disciplines en complexiteit.”

Hoe zit dat nu met die 2 overeenkomsten: Alliantie en UAV-gc?
“ProRail heeft met de combinatie VolkerRail-Van Hattum en Blankevoort twee overeenkomsten gesloten die in elkaar grijpen: een basisovereenkomst voor de uitvoering en een alliantieovereenkomst waarin de afspraken staan over ontwerp en risicoverdeling. Op het moment dat de alliantie bij het ontwerp een optimalisatie vaststelt die geld oplevert, wordt de uitvoeringssom verlaagd en gaat de winst naar het zogeheten “alliantiefonds”. En op het moment dat een risico zich voordoet worden de financiële gevolgen betaald uit dit fonds.”

Hoe is meegewogen of aannemers wel in zo’n alliantie kunnen opereren?
“In de dialoog- en overlegronden heeft ProRail met 5 gegadigden intensief het alliantie-principe besproken en “geoefend”. De gegadigde moest bij de aanbesteding naast een uitvoeringssom ook een bedrag opgeven voor het alliantiefonds. In de beoordeling konden extra punten verdiend worden binnen vooraf bepaalde grenzen. ProRail is er namelijk van overtuigd dat het alliantiefonds een juiste omvang moet hebben (in relatie tot de omvang van het werk) om levensvatbaar te kunnen zijn. Alle gegadigden boden trouwens aan binnen deze grenzen.”

Wanneer gaat de schop in de grond?
“De werkzaamheden buiten beginnen direct na de zomer van 2018. De oplevering verwachten we in het derde kwartaal van 2021.”


Alliantie spoorknoop Zwolle

  • Opdrachtgever: ProRail
  • Opdrachtnemer: VolkerRail-Van Hattum en Blankevoort
  • Contractvorm: Alliantie, op basis van UAV-gc
  • Contractwaarde 170 mln euro ex btw
  • Start bouw: nazomer 2018
  • Oplevering: 3e kwartaal 2021

 

Reageer op dit artikel