nieuws

Grondwaterfolie onder A27 zorgpunt bij verbreding Ring Utrecht

infra 3006

Grondwaterfolie onder A27 zorgpunt bij verbreding Ring Utrecht

Het grondwater is een toprisico bij de verbreding van de Ring Utrecht vanaf 2020. Zorgen leven over de hydraulische knelpunten en de gevolgen van mogelijke lekkage van het folie onder de A27.

Rijkswaterstaat gaat daarom komende maanden een pompproef uitvoeren om het watergedrag straks beter te kunnen beheersen. De uitkomsten van de proef worden onderdeel van de aanbestedingsstukken bij de tender voor de ring.

Foliedoek uit de jaren 80

Het onderzoek wordt uitgevoerd op het terrein ‘Tussen de Rails’, ten noorden van de wijk Lunetten. Ten noorden van de Utrechtse wijk Lunetten is de A27 in de jaren ’80 verdiept aangelegd, onder grondwaterniveau. Onder de weg is een kunststof foliedoek aangelegd. Dit voorkomt dat het grondwater omhoog komt. Het gewicht van zand en de weg houdt het foliedoek op zijn plek.

Het folie is in de jaren 80 onder de A27 aangebracht. Foto’s: Rijkswaterstaat

Als de A27 en de Ring worden verbreed moeten de metershoge zandlagen grotendeels worden weggegraven, waarbij de druk zal verminderen. De werkzaamheden geven ook extra risico op lekkage van het folie. Bovendien is op een aantal plekken langs de Ring nu al sprake van hydraulische knelpunten zoals te krappe duikers, een slechte waterkwaliteit of te weinig bergingsmogelijkheden.

Waterdruk van 6 meter

Royal Haskoning waarschuwde daar in 2011 al voor in een uitvoerig rapport over de risico’s: “Op de onderzijde van de folie staat een waterdruk van circa 6 meter, die in balans gehouden wordt door een dikke laag zand op de folie. In het geval er een gat in de folie zou ontstaan of de folie zou scheuren bestaat het risico dat de folie/tunnelbak vol met water komt te staan en er in de omgeving grondwaterstandsverlagingen plaatsvinden.”

Pompproef in 2 fases

Voor de uitvoering van de pompproef wordt een tijdelijke installatie geplaatst, die onder andere bestaat uit een pompput, peilbuizen en een waterzuiveringsinstallatie. Het onderzoek wordt in twee periodes van enkele weken uitgevoerd. In de eerste fase (februari) wordt het grondwater plaatselijk opgepompt en afgevoerd naar een sloot (bemalen).

Komend voorjaar wordt in twee fases de proef uitgevoerd.

Tijdens de tweede fase (komend voorjaar) wordt het opgepompte grondwater teruggebracht in de grond via een tweede put (retourbemalen).  Via de peilbuizen en een digitaal monitoringssysteem wordt het grondwaterpeil continu gemeten. Met de praktijkproef verwacht Rijkswaterstaat meer inzicht te krijgen over de bodem en de gevolgen van bemalen en retourbemalen in dit gebied.

De daadwerkelijke uitvoering van de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht start vanaf 2020. In 2018 en 2019 worden diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd, zoals archeologisch veldonderzoek, technische onderzoeken en worden kabels en leidingen verlegd. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat aan het aanbestedingsdossier. De oplevering van de Ring staat gepland in 2026.

 

 

Reageer op dit artikel