nieuws

BAM, Van Oord en Rebel slepen mega-contract Afsluitdijk binnen

infra 32765

BAM, Van Oord en Rebel slepen mega-contract Afsluitdijk binnen

Rijkswaterstaat wil de versterking van de Afsluitdijk gunnen aan de combinatie BAM, Van Oord en Rebel. De afgevallen partijen VolkerWessels & Boskalis en Fluor kunnen nog bezwaar aantekenen.

Voor het dbfm-contract, waarbij de markt verantwoordelijk is voor het ontwerp, bouw, onderhoud en voorfinancieren van het project, gold een plafondprijs van 630 miljoen euro. Hogere biedingen zijn meteen ongeldig. Rijkswaterstaat maakt echter bekend dat er drie geldige offertes zijn ingediend en heeft zijn keus gemaakt. De beoogde winnaar heeft een inschrijfprijs neergelegd van 549 miljoen euro.

De Afsluitdijk is het laatste van de zes grote sluizenproject dat is gegund en een van de grootste klappers die Rijkswaterstaat dit jaar heeft te vergeven. Nog onduidelijk is hoe hoog is ingeschreven door de beoogde winnaar. Het winnende consortium in oprichting heet Levvel en is een combinatie BAM PPP met PGGM Infrastructure Coöperatie U.A., Van Oord met  Aberdeen Infrastructure Partners  en RebelValley. BAM en Van Oord participeren elk voor 46 procent risicodragend en Rebel draagt voor 8 procent de financiële risico’s.

Als geen bezwaar wordt aangetekend, wordt het contract in maart defeinitief gegund en kan de bouw komend najaar beginnen. In 2022 worden de werkzaamheden afgerond en voldoet de dijk weer aan de strengste veiligheidsnormen. In 2007 werd de dijk al te zwak bevonden.

Combinatie prijs en kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit (EMVI). Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen beoordeeld op de criteria ‘tevreden gebruiker’, ‘tevreden beheerder’ en ‘tevreden omgeving’. Tijdens de zogenoemde dialoogfase is afgelopen anderhalf jaar uitgebreid gepraat over risico’s, planning, aanpak en hinder.

Zes monumenten

De vrije speelruimte bij het ontwerp is overigens beperkt door de aanwezigheid van zes rijksmonumenten en een streng beeldkwaliteitsplan, maar de opdracht omvat ook sluizen, pompen, dijkversterkingen en een vismigratierivier. De uitdagingen was daarbij om gebruikers, beheerder en omgeving tevreden te houden in combinatie met energie-neutraliteit en respect voor het ‘icoon’.

Vooraf was grote belangstelling vanuit de bouwwereld. Meer dan 200 marktpartijen kwamen af op de Industry Day voor het project: “Onderschat dit project niet”, was toen de boodschap van contractmanager Wop Schat. “De dijk moet sterk genoeg zijn, klinkt simpel, maar hoe bewijs je dat?” De markt moet keiharde garanties afgeven tot 2028 over het waterpeil van het IJsselmeer, de beschikbaarheid van sluizen en het risico op overslag.

Fluor deed alleen mee

In december 2017 deden drie consortia hun aanbiedingen. Rijkswaterstaat voerde gesprekken met drie marktpartijen voor de grootscheepse opknapbeurt van de Afsluitdijk. BAM & Van Oord en VolkerWessels & Boskalis hebben consortia gevormd. Vreemde eend is het Amerikaanse Fluor dat geheel op eigen kracht het mega-project probeerde binnen te halen. Na de voorlopige gunning, die op 22 februari aan gegadigden bekend is gemaakt, krijgen de consortia die de opdracht niet gegund hebben gekregen, 20 dagen de gelegenheid om bezwaar te maken. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Blankenburgtunnel. Daar werd de voorlopige gunning aan DEME, Ballast Nedam en Maquire aangevochten door BAM.

De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee en het IJsselmeer. Na ruim 85 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. Rijkswaterstaat versterkt de dijk en bouwt pompen in om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee. In het contract is ook een aantal ambities opgenomen van De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). In opdracht van deze DNA wordt onder meer de bijzondere Vismigratierivier aangelegd, maar ook een fietspad aan de kant van de Waddenzee. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 2018 en 2022.

Zie ook: Rijkswaterstaat betaalt 549 miljoen euro voor Afsluitdijk: weer een koopje

Wie wil er nog een groot project?


Project Afsluitdijk

 • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
 • Contract: dbfm met 25 jaar onderhoud
 • Plafondprijs: 630 miljoen euro
 • Reservering MIRT: 826 miljoen
 • Op TenderNed: november 2016
 • Financial close: zomer 2018
 • Uitvoering: 2018-2022

Top 5 risico’s

 • Functioneren bestaande spuisluizen
 • Functioneren aangrenzende infrastructuurfonds
 • beheersing raakvlakken
 • vergunningen
 • onderschatting complexe vraagstukken

dbfm-contract Afsluitdijk:

 • Dijk versterken (overslagbestendig) over 32km
 • Versterken 25 spuisluizen: Den Oever en Kornwerderzand
 • Bouw van 2 nieuwe keersluizen: Den Oever en Kornwerderzand
 • Inbouw pompen Den Oever
 • Verzorgingsplaats monument
 • A7 (+kleine verbeteropgave)
 • Coupure vismigratierivier
 • Fietspad Waddenzeezijde 2 trajecten

 

Reageer op dit artikel