Het is nog niet duidelijk of werknemers van Eurogrit en afnemers van dat bedrijf blootgesteld zijn geweest aan asbest. Hiernaar volgt nog onderzoek. Ook wordt dan gekeken in hoeverre omwonenden hebben bloot gestaan aan de kankerverwekkende stof. De inspectie hoopt dit onderzoek eind dit jaar af te ronden. Tot die tijd blijven de mensen in onzekerheid, aldus de zegsman. Vorige maand liet vakbond FNV al weten veel vragen te krijgen van verontruste leden die zich zorgen maken over hun gezondheid.

Door de onrust rondom het besmette grit werden verschillende werken stilgelegd, zoals straalwerkzaamheden aan de Nijkerkerbrug,  het brughoofd Kornwerderzand en de conservering van de pylonen van de Rotterdamse Willemsbrug.