nieuws

Slibmotor bouwt extra dijk van overtollig slib: Op het Deltacongres bloeien 1000 bloemen

infra 2796

Slibmotor bouwt extra dijk van overtollig slib: Op het Deltacongres bloeien 1000 bloemen

De water-stresstest, de tegeltax, ruimte voor (zee)water en een innovatieve oplossing voor overtollig slib. Duizend bloemen bloeien tijdens het Deltacongres. Opvallende nieuwkomer is de Slibmotor, de variant van de Zandmotor voor een extra dijk in de Eemshaven. “Als het echt niet werkt, ligt er nog een plan B.”

Het achtste Deltacongres was dit jaar in Leeuwarden. Water is ‘hot’. Niemand in politiek Den Haag die de waterbudgeten van de deltacommissaris ter discussie durft te stellen, maar voor de zekerheid….. Wim Kuijken zit met de schuivende pakketten tussen de ministeries bovenop ‘zijn’ budgetten van jaarlijks 1,2 miljard euro om te zorgen dat die tenminste overeind blijven.

Nieuwe klimaatminister betekent harder werken

Groot voorstander van een aparte klimaatminister was hij niet, maar aan de politieke werkelijkheid valt te tornen. Dus mort hij niet dat de Ruimte en de omgevingsvisie naar Binnenlandse Zaken zijn geschoven.

“Dat wordt wat harder werken en er zullen wat extra mensen aan tafel schuiven. Maar dat is allemaal prima te overzien.”  Ingrijpende gevolgen voor de uitrol van het Deltaprogramma verwacht hij niet. Hij vindt het leuk dat Waterstaat weer terug is in de naam van het ministerie van Infrastructuur, al had persoonlijk voor Water gekozen.

Ruim 1500 waterexperts op het 8ste Deltacongres in Leeuwarden

“Ik hoef niemand meer te overtuigen van de urgentie van maatregelen. Toen ik in 2010 begon waren er nog wel wat klimaat-sceptici. Die zijn nu zeldzaam. De trends zijn buiten duidelijk waarneembaar. Het KNMI kan dat met feiten aantonen. De vraag  resteert welke maatregelen je wilt treffen voordat extreem weer optreedt”, zei bij de presentatie van zijn Deltaprogramma 2018 in Cobouw.

Kuijken is groot voorstander van meerdere initiatieven naast elkaar en uitproberen van bijzondere pilots. Hij gelooft niet in ‘one size fits all’, maar vindt dat oplossingen als maatwerk tot stand kunnen komen op allerlei verschillende manieren.

Meer dan 1500 waterexperts waren afgekomen op het evenement, waar vooral netwerken en kennis uitwisselen de boventoon voeren. Veel waterschappen, provincies en gemeenten grijpen de kans om hun vorderingen te presenteren tijdens de Deltaparade.

Zeewater komt in stad Groningen bij dijkdoorbraak

Een van die bijzondere pilots is de slibmotor in de Eemshaven. Matthijs Buurman van de provincie Groningen is de bedenker van de pilot om met overbodig slib uit de Eems een extra dijk te bouwen. Buurman heeft niet alleen het idee uitgedacht, maar kan met gepaste trots melden dat waterschap Noorderzijlvest het project ook realiseert.

De combinatie Boskalis en KWS is uit vijf partijen gekozen om de innovatieve opdracht met een waarde van 117 miljoen euro komende jaren uit te voeren. Het project is onderdeel van de hele dijkversterking van 12 kilometer tussen Eemshaven en Delfzijl. Er zit enige druk achter de ketel, want het dijkvak is afgekeurd en voldoet niet aan de veiligheidseisen. Bij een dijkdoorbraak kan het zeewater tot in de stad Groningen komen.

Slibmotor gebruikt overbodig slib

“Normaal gaan we dan de dijk verhogen. Maar dit keer willen we het anders aanpakken. Met een dubbele dijk zullen we het dijkgedeelte versterken maar ook meteen aardbevingsbestendig maken. De tweede dijk wordt gevormd door het slib uit de Eems-Dollard en daarmee draagt het project ook meteen bij aan de oplossing van het sliboverschot”, licht Buurman ter plekke toe. Hij wijst op de kaart de 2,7 kilometer dubbele dijk aan die er moet komen. Extra bijzonder is dat het gebied 50 hectare wordt ingericht voor kokkels, maar ook voor zilte gewassen als zeekraal en zeeaster.

Zilte teelt is de toekomst

“De achterliggende gedachte is dat de gronden de agrarische waarde houden, maar dan op een totaal nieuwe manier ingevuld. En als dit werkt, kan dat op veel meer plekken in Nederland” De andere aanpak pakt ook enkele miljoenen euro’s goedkoper uit voor het dijkonderhoud per kilometer. Buitendijks komt er overigens ook een broedeiland voor vogels.

De Slibomotor maakt gebruikt van overtollig slib uit de Eems. Beeld: Waterschap Noorderzijlvest

De provincie heeft de grond gepacht en is voert nu gesprekken met start-ups en andere bedrijven die wel aan de slag willen met de zilte grond. Bijzonder detail is dat het nieuwe datacentre van Google restwarmte kan leveren voor activiteiten in het gebied.

De provincie heeft 25 jaar uitgetrokken om de haalbaarheid van de dubbele dijk een kans te geven. “Mocht het echt niet lukken, dan kunnen we altijd nog de zeedijk verhogen.”

 

Reageer op dit artikel