nieuws

Renovatieplan brug Urmond deugt niet: noodgedwongen 2 fases

infra Premium 1716

Renovatieplan brug Urmond deugt niet: noodgedwongen 2 fases

De staalconstructie van de brug Urmond blijkt veel zwakker dan gedacht. Dat bleek al tijdens de voorbereidingen vanaf augustus toen Mourik-Dynniq begon aan het groot onderhoud. Het werk werd meteen stilgelegd voor extra inspecties.

In opdracht van Rijkswaterstaat begon de bouwcombinatie CMI (Mourik en Dynniq)  28 augustus met de uitvoering, maar het werk werd ook bijna meteen afgebroken. Tijdens de voorbereidingen is namelijk ontdekt dat de staalconstructie onder de fietspaden in slechtere staat is dan verwacht.

Nieuw renovatieplan noodzakelijk

Daarop is de volledige onderkant van de brug nauwgezet geïnspecteerd, waaruit bleek dat er een nieuw renovatieplan moet komen voor de onderzijde van de brug. Het onderhoud aan brug Urmond wordt nu in 2 fasen aangepakt.

Allereerst worden werkzaamheden aan de boogconstructie uitgevoerd; deze constructie wordt verstevigd, gestraald en geconserveerd. De onderbouw van de brug wordt in een later stadium gerenoveerd. De planning van de tweede fase is nu nog niet bekend, aldus Rijkswaterstat.

Verstevigen boogconstructie begint wel

Tijdens de reconstructie van de boog blijft de huidige steiger staan. En daarmee ook de verkeerslichten. Omdat de brug tijdens het onderhoud niet zo zwaar belast mag worden, geldt er een gewichtsbeperking voor vrachtwagens van meer dan 30 ton.

Vanaf vandaag wordt gestart met het verstevigen van de boogconstructie. Hiervoor zijn op 27, 28 november en 4 december hijswerkzaamheden ingepland. De brug is dan gestremd voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf 5 december tot het einde van het jaar wordt de brug gestraald om roest, vuil en verf te verwijderen.

Reageer op dit artikel