nieuws

Rechter beslist: Ballast Nedam krijgt Blankenburgtunnel, BAM likt wonden

infra 23979

Rechter beslist: Ballast Nedam krijgt Blankenburgtunnel, BAM likt wonden

Ballast Nedam, Maquire en DEME (combinatie BAAK) krijgen de Blankenburgtunnel gegund. De rechter beslist dat alle beschuldigingen van vals spel en dubbele petten ongegrond zijn. Het verliezende consortium BVV24 (BAM, VolkerWessels, Boskalis en TBI) heeft het nakijken.

Rijkswaterstaat kan nu zo goed als zeker beginnen met de uitvoering van de Rotterdamse toltunnel, het dbfm-contract met een waarde van ruim een half miljard euro. Een hoger beroep is niet onmogelijk, maar is zeer uitzonderlijk bij aanbestedingsgeschillen. Het verliezend consortium laat desgevraagd weten eerst het vonnis te gaan bestuderen en zich nog te beraden op mogelijke vervolgstappen, zoals de optie van een hoger beroep.

Rechter ziet geen belangenverstrengeling of dubbele petten

De rechter maakt korte metten met alle beschuldigingen van de eiser: “Geen sprake van ongeoorloofde voorkennis en belangenverstrengeling door rol adviseur. Geen ongeldige inschrijving beoogde winnaar. Inschrijving eiseres en beoogde winnaar niet onjuist beoordeeld. Gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd.”

Het was van meet af aan een opmerkelijke zaak. Een tenderconflict van deze omvang wordt niet vaak bij de rechtbank uitgevochten.

Verliezer tender heeft weer het nakijken

Het verliezende consortium schreef 40 miljoen euro lager in dan de winnaar, maar verloor alsnog met een verschil van 10 miljoen euro door extra kwaliteitspunten (emvi-score). Het winnende consortium zou een slim bouwontwerp hebben met slechts 2 afzinkdelen, waardoor Rijkswaterstaat extra score-punten toekenden waardoor de laagste inschrijver alsnog naast de opdracht greep. Verongelijkt stapte de verliezer naar de rechter.

Blankenburgtunnel

Blankenburgtunnel

Alweer bijna vier weken geleden troffen ‘de grote jongens’ elkaar met Rijkswaterstaat in de rechtbank in Den Haag. De rechter boog zich over de stapels bewijs en kiest partij voor Rijkswaterstaat die het consortium met Ballast Nedam tot winnaar uitriep.

Het zou verrassender zijn geweest als de rechter anders had beslist. De praktijk leert dat in 70 procent van de tendergeschillen de opdrachtgever en beoogde winnaar aan het langste eind trekken. Bovendien is in het kader van de Marktvisie en de nieuwe bouwcultuur afgesproken terughoudend te zijn met juridische procedures.

De rol van persoon X van Witteveen

Met deze bagage in het achterhoofd was de stap van BAM met in het kielzog VolkerWessels, Boskalis en TBI al opmerkelijk te noemen. Hun belangrijkste grieven bleken te draaien om de bijzondere dubbelrol van  Witteveen + Bos. Het ingenieursbureau adviseerde aanvankelijk met 53 mensen Rijkswaterstaat in de voorfase. Drie van diezelfde personen waren in de tenderfase betrokken bij de tender van het winnende consortium. Belangenverstrengeling betoogde de advocaat in de rechtszaal.

De rechter oordeelt anders en vindt het afdoende dat Rijkswaterstaat heeft gewerkt volgens de nota ‘Scheiding van belang’ om voorkennis en belangenverstrengeling te voorkomen en een beschermingsprogramma heeft opgesteld.

“Dat oordeel is de taak van Rijkswaterstaat”

“Het is aan Rijkswaterstaat om Belangenbeschermingsplannen te beoordelen. Er zijn geen omstandigheden om aan naleving daarvan te twijfelen”, is het vonnis van de rechter. De rechter heeft zich wel gebogen over de rol van persoon X, van Witteveen + Bos die nauw betrokken was bij zowel Rijkswaterstaat als het winnende consortium. De rechter vindt het de taak van Rijkswaterstaat om te oordelen of sprake zou zijn van concurrentievervalsing, maar daarvoor zijn geen aanwijzingen aangedragen.

 


Emvi-scores Blankenburgtunnel

Bepalen                                            (BBV24)  BAM e.a.                           (Baak) Ballast Nedam e.a.

Netto Contante Waarde                       536.039.257                                       577.511.472

Aftrek omgevingsmanagement           10.000.000                                          15.000.000

Aftrek bouwhinder                                 22.500.000                                          30.000.000

Aftrek verkeershinder                            20.000.000                                          20.000.000

Aftrek risicobeheersplan                       138.250.000                                       175.250.000

Vermindering DuboCalc                         50.000.000                                          50.000.000

Vermindering CO2-ladder                      26.801.963                                           28.875.574

Totaal                                                        268.487.294                                          258.385.898


Project Blankenburgverbinding:

  • Verbreding A20 tussen het Kethelplein en viaduct de Boonervliet nabij Maassluis;
  • Het aanpassen van geluidwerende constructies langs de A20;
  • Nieuw knooppunt dat de A20 en de A24 (Blankenburgverbinding) verbindt ten westen van Vlaardingen;
  • Nieuwe A24 tussen de A20 en A15 van circa 4 kilometer;
  • Bediende landtunnel van circa 510 meter (Aalkeettunnel) op de noordoever van het Scheur;
  • Spoorviaduct voor de Hoekse Lijn (spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland);
  • Een kanteldijk over de hoogwaterkering aan de noordzijde van het Scheur
  • Bediende zinktunnel van circa 950 meter onder het Scheur (Blankenburgtunnel)
  • Onderhoud voor 20 jaar van de A15, de A20 en de Blankenburgverbinding (A24)

 

 

 

 

Reageer op dit artikel